30 december 2015

Korte terugblik op 2015 en alvast enkele perspectieven voor 2016:

Het  jaar 2015 waarin de woorden  participatie en bezuinigingen een hoofdrol speelden. Het afstoten van taken naar gemeenten met de bedoeling om meer efficiency en effectiviteit te bewerkstelligen  leidt inmiddels tot vergaande verschraling van de samenleving. Nut, effectiviteit en efficiency als economische criteria zijn belangrijk maar bij scholen  en zorginstellingen of wooncorporaties bijvoorbeeld zou het daarnaast toch vooral moeten gaan om aandacht voor de mensen waar deze organisaties voor bestaan.
Dat is  waar het CDA steeds op is-en-blijft-gefocust!

-
2015 was enerzijds het jaar van het uitwerken  van bezuinigingen die noodzakelijk zijn in de gemeente Tynaarlo en de gevolgen ervan op verschillende terreinen.
Anderzijds  was 2015 ook het jaar waarin na heel veel jaren discussie en overleg eindelijk enkele majeure besluiten  konden worden genomen. Plannen over bijvoorbeeld het bouwen of vernieuwbouwen van  scholen of sporthallen kunnen eindelijk tot uitvoering worden gebracht. Bij al deze plannenmakerij  heeft het CDA op zeer constructieve wijze meegedacht en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor alle verschillende belanghebbenden tegen het licht gehouden vanuit de gedachte dat mensen en hun sociale verbanden  de ruimte moeten krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen,  gebaseerd op de CDA-notie: "gespreide verantwoordelijkheid".

2015:  het jaar waarin het CDA-Tynaarlo, na een voorbereidend werkbezoek aan het AZC in Onnen,  in oktober een grote debat-avond organiseerde in Zuidlaren met als thema 'de opvang van vluchtelingen'. Op dat moment was het thema ook voor de gemeente  Tynaarlo zeer actueel geworden vanwege een verzoek daartoe door het COA kort daarvoor.
Tijdens deze debat-avond werd duidelijk dat vluchtelingen in Tynaarlo welkom zijn.

Voor 2016 worden twee debat-avonden uitgewerkt en een onderzoek naar het concept 'wonen in hofjes'  gedaan.
-Het thema 'Verslaving' in breed perspectief, is in voorbereiding en zal worden voorafgegaan door een voorbereidend werkbezoek aan verslavingszorg Noord Nederland.
-Een werkbezoek aan een Kolencentrale alsmede Windmolens zal onderdeel worden van de voorbereiding op een debat-avond met als thema:'Duurzaamheid'.
Met de term rentmeesterschap als onderliggende peiler, is het CDA een partij die duurzaamheid in alle opzichten hoog in het vaandel heeft staan.

Nadere info over deze avonden en onderzoek volgt via de mail, media en kranten en CDA berichtgevingen.

-Voor het concept 'wonen in Hofjes' blijkt elders veel belangstelling te bestaan. Het concept betreft het bouwen van woningen met een gemeenschappelijke binnenplaats zoals dat ook vroeger het geval was. Vooral voor ouderen of alleenstaanden blijkt het 'wonen in hofjes-concept in goede aarde te vallen.  Het lijkt de moeite waard om te laten onderzoeken of voor dit concept in onze gemeente ook belangstelling bestaat.

Tot slot wensen wij iedereen een gezegend 2016!

Namens de fractie van het CDA-Tynaarlo,
Hanneke Wiersema
0645520634
hwiersema50@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.