26 januari 2016

Onderzoek belangstelling wonen in hofjes

Geacht College,

De fractie van het CDA wilt het volgende voorleggen. Het blijkt dat er op verschillende plaatsen in den lande wordt nagedacht en gekeken naar mogelijke alternatieve dan wel nieuwe woonvormen.  Een van deze nieuwe manieren van huisvesting is het wonen in een hofje. Zo zagen wij dat bijvoorbeeld in de wijk Vinkhuizen in de stad Groningen een dergelijke woonvoorziening wordt gerealiseerd, door de Stichting Knarrenhof.

Bij deze vorm van woonvoorziening worden groepen van kleine woningen rondom een gemeenschappelijke binnenplaats gebouw. In het verleden werden dit soort woningen vooral bewoond door ouderen, zieken of armere mensen. Thans heeft men hiervoor andere groepen bewoners in gedachte.

Deze voormalige woonvorm wordt dus nu weer nieuw leven in geblazen. Hiervoor blijkt althans in vorengenoemde gemeente veel belangstelling te bestaan, de woningen zijn bedoeld voor met name mensen in de derde levensfase, zo tussen de 42 - 89 jaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat er ook groepen mensen in onze gemeente zijn die belangstelling zouden hebben voor de genoemde vorm van huisvesting.

Naar de mening van onze fractie is het alleszins de moeite waard om ook eens in onze gemeente te onderzoeken of die belangstelling er inderdaad is en zo ja, waar de mogelijkheden voor de genoemde woonvoorziening in onze gemeente gerealiseerd zouden kunnen worden.

Middels deze brief doet onze fractie een beroep op u om de mogelijkheden hiertoe en de belangstelling voor deze woonvoorziening te willen onderzoeken.

Wij zien uw reactie met belangstellIng tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de  CDA fractie

Hanneke Wiersema, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.