15 december 2021

Ontwikkeling speelnatuur Onlanderij

Wanneer het onwikkelen van speelnatuur voor onze kinderen wordt gedwarsboomd door inwoners "met diepe zakken", die dreigen Natuurmonumenten "kapot te procederen", dan springen wij in de bres!

Geacht College,

Tijdens een recent werkbezoek aan de Onlanderij hebben we met Natuurmonumenten gesproken over hun (vergevorderde) plannen om de locatie aan de Madijk door te ontwikkelen. Wij werden erg enthousiast van deze plannen, de ontwikkeling van de boerderij, maar bovenal… speelnatuur.

Het CDA vindt het van gróót belang dat kinderen buiten kunnen spelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen minder buiten spelen. De buitenspeelplekken, zeker in of nabij een dorp of stad, worden als saai ervaren en kunnen zich niet meten met televisie en computerspellen. Kinderen denken dat ze afhankelijk zijn van begeleiding om de natuur in te gaan, en verwachten dat ze geholpen worden om buiten iets te gaan doen. Dit terwijl ook onderzoeken uitwijzen kinderen die veel spelen in de natuur zich beter ontwikkelen, gezonder en mentaal weerbaarder zijn.

De combinatie van een kleinschalige en aantrekkelijke horecagelegenheid, een modern kantoor, een veestal, de boswachtershut, maar bovenal aantrekkelijke en gevarieerde speelnatuur maken wat de fractie van het CDA betreft de Onlanderij werkelijk de “Poort tot de Onlanden”!

Tot zover het positieve.

Ons bereikten ook zorgelijke berichten, inwoners van de wijk Ter Borch dreigen met dure advocaten: “we procederen jullie helemaal kapot”, de plannen worden geframed als een grootschalig commercieel attractiepark, tijdens online sessies doen ouders zich voor als hun kinderen en leveren felle persoonlijke kritiek, enzovoort. Wat ons betreft voltrekt onacceptabel.

Het kan wat het CDA betreft niet zo zijn dat een kleine groep inwoners de waardevolle plannen van Natuurmonumenten frustreert of zelfs hen er in zijn geheel van af laat zien. Dat is de reden dat we een aantal vragen aan u willen stellen:

  1. Wat is de huidige status van het project tot doorontwikkeling van de Onlanderij?
  2. Op 9 juli 2020 heeft u zich hoge mate positief uitgesproken over de voorgestelde plannen, wat heeft u gedaan om Natuurmonumenten te faciliteren in deze planontwikkeling?
  3. Er van uitgaande dat u nog steeds positief bent ten aanzien van het project: wat wilt u proactief doen om de ontwikkeling van de Onlanderij alsnog te gaan faciliteren?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.