15 november 2015

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad van Tynaarlo

Tijdens de begrotingsbehandeling in de raad van Tynaarlo op 10 november heeft de CDA fractie onder andere aandacht gevraagd voor:
-de eigen bijdrage-regeling voor zorg en ondersteuning die door het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten per 1 januari 2015 zijn aangepast. Vooral de middeninkomens zijn de dupe van een stapeling van eigen bijdrages en daarom heeft de fractie het college gevraagd deze ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.
-Daarnaast heeft de CDA-fractie haar zorgen geuit over onze hoogbejaarde inwoners, die wat het kabinet betreft zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen.
Er is steeds meer ondersteuning nodig en woningen zullen moeten worden aangepast en dat gaat gepaard met kosten.
De fractie heeft verzocht daartoe een hulpfonds-woningaanpassing in te stellen.
Een motie die we daarom samen met de PvdA indienden, is vervolgens raadsbreed aangenomen.

Voor de complete begrotingstekort zie.....de bijlage

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.