03 december 2021

Voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw

Vandaag hebben wij onderstaande vraag gesteld aan het college:

Geacht College,

Ons bereikte het bericht dat minister Ollongren een voorstel heeft ingediend waarin ze stelt dat gemeenten bij nieuwbouwprojecten voorrang mogen geven aan bewoners uit de eigen stad of dorp. Deze voorrang geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, precies de doelgroep waar de fractie van het CDA mede onlangs een amendement voor heeft ingediend. We willen meer woningen uit deze categorie bouwen in Zuidlaren.

Het CDA is gróót voorstander van deze aanstaande wetswijziging, wij vinden dat de nieuw te bouwen woningen in bijvoorbeeld Zuidlaren in eerste instantie beschikbaar gesteld moeten worden aan eigen inwoners in plaats van instroom vanuit bijvoorbeeld Groningen of Assen.

Ben u het met ons eens dat deze aanstaande wetswijziging goed voor onze gemeente is?

Zo ja, wilt u zo snel als mogelijk deze aankondiging verwerken in uw planvorming en, wanneer dat mogelijk is, toepassen in de toewijzing van woningen dan wel dit aan de woningcorporaties op te leggen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.