08 juli 2016

Zomer-Fractie-Flits

Nu het zomerreces aanstaande is, willen we u een kort overzicht geven van de handelingen en acties van de fractie van het CDA-Tynaarlo de afgelopen maanden.

De fractie heeft de afgelopen periode verschillende organisaties in de gemeente bezocht om te horen wat er speelt en te vernemen waar wij als fractie een rol zouden kunnen spelen.

De werkbezoeken waaraan ook het bestuur deelnam, vonden plaats bij VerslaafdenZorg Noord Nederland in Eelde en Eelderwolde en de Kolencentrale in de Eemshaven. Deze beide werkbezoeken krijgen mogelijk nog een vervolg in de zin van een politieke avond of een vervolgbezoek uit de Tweede Kamer. Dat hoort u van zodra daarover iets bekend is.

Daarnaast heeft de CDA-fractie in eigen verband o.a. werkbezoeken gebracht aan: christelijke basisschool Holtenhoek te Vries, de jeugdsoos in Donderen en aan Woningbouwcorporatie Woonborg te Vries. Naar aanleiding van deze werkbezoeken stelden we vragen aan het college of maakten we gebruik van de informatie om in raadsvergaderingen actuele kwesties aan de orde te stellen.

Toen onlangs bleek dat er 3x750.000 euro te besteden is voor incidenteel nieuw beleid hebben we u gevraagd ideeën aan te dragen. Alle ideeën die door u zijn voorgesteld, hebben we ingebracht bij het college. Veel reacties gingen over het behoud van de bibliotheek en het verzachting of terugdraaien van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp. Zoals u weet is de bezuiniging op bibliotheek-werk een jaar uitgesteld en het college is aan het kijken welke andere plannen van inwoners, dus ook die van de CDA-leden, op democratische wijze binnen de kaders mogelijk zijn.

Tijdens algemene beschouwingen zet de CDA-fractie meestal vooral in op Werk, Werk en nog eens Werk en uitten we onze grote zorgen mbt onze ouderen, onze jeugd en de uitwerking van de zorgtaken die sinds 2015 door de gemeente worden uitgevoerd. Ook in de algemene beschouwingen van aanstaande dinsdag 12 juli van de CDA-fractie komen deze onderwerpen ruim aan de orde. U kunt de beschouwingen van 12 juli vanaf 13.00u aanstaande volgend via de site: www.gemeentetynaarlo.nl Oftewel u kunt meekijken.

De fractie heeft in de raad onder andere over de volgende onderwerpen het woord gevoerd:

-Jeugdzorg en Verslavingszorg Noord Nederland.
- Drugsoverlast en Preventie.
-Stijging van verwarde en gestoorde personen.
- Begraafplaatsenbeleid. - Mantelzorg en een Respijthuis.
- Meer verduurzamen van het woningen-bestand.
- Hoogbejaarde inwoners die langer thuis blijven en de Blijverslening.

Daarnaast zijn er vaak actuele kwesties en berichten die ons bereiken door inwoners waarmee we aan de slag gaan. We willen als fractie midden in de samenleving staan en proberen daarom meer buiten te zijn dan op het gemeentehuis. Op dit moment is dat onder andere het voetballen op de Wenakkers in Zuidlaren. De fractie spant zich in om het voetballen op die velden voor alle partijen mogelijk te maken.

U bent van harte welkom op onze fractie vergaderingen die altijd op de donderdag plaatsvinden voorafgaand aan de raadsvergadering. Meestal vergaderen we op het gemeentehuis te Vries, en soms in Zuidlaren of Eelde.

Aanvang: 19.45. Om zeker te weten waar het is belt u Hanneke Wiersema: 0645520634.

Tot zover deze ZomerFractieFlits.
Namens de fractie van het CDA-Tynaarlo, Hanneke Wiersema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.