Onze kandidaten willen de komende vier jaar graag hun tijd en energie inzetten voor onze mooie provincie, met uw steun en met hart voor Drenthe. Met de CDA-speerpunten op zak, de Drenten voor ogen en het christendemocratisch gedachtengoed van solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid in gedachten willen deze kandidaten gaan werken aan een nog mooier Drenthe. Een Drenthe waar betrokkenheid belangrijker is dan vrijblijvendheid; waar gekeken wordt naar ruimte in plaats van naar grenzen; waar voorzorg nazorg voorkomt; waar mensen niet polariseren maar participeren; waar de natuur gewaardeerd en niet verbruikt wordt. Een Drenthe om van te houden, een Drenthe om hart voor te hebben!

Het CDA Drenthe kiest voor:

  1. Tempo bij aanleg snel internet in heel Drenthe. Internet is niet meer weg te denken. Het midden en kleinbedrijf (MKB), boeren, ZZPers, recreatie-ondernemers en thuiswerkers zijn afhankelijk van snel internet om hun bedrijf te runnen. Omdat glasvezel nog niet overal in Drenthe is aangelegd worden bedrijven belemmerd en kunnen niet groeien. Het CDA wil op korte termijn snel internet voor iedereen in Drenthe. De provincie neemt het initiatief en corporaties worden gesteund.
  2. Vitaal platteland is een sociaal platteland. Drenthe wat ben je mooi! We hebben prachtige natuur die de moeite waard is om goed voor te zorgen. Maar het CDA vergeet daarbij niet de zorgen van gewone mensen. Agrarische bedrijven moeten zich kunnen blijven doorontwikkelen. Het openbaar vervoer moet blijven rijden en een dokter of ziekenhuis moet dichtbij zijn. Senioren worden ondersteund bij de keuze om zelfstandig te blijven wonen. Samen met gemeenten hebben we oog voor de leefbaarheid in wijken en dorpen.
  3. Openhouden ziekenhuizen. Dit jaar verandert er veel in de zorg. Gemeenten krijgen nieuwe taken en worden bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Het kabinet vraagt mensen om meer zelf te doen of zelf te organiseren. Het CDA vindt het belangrijk dat noodzakelijke zorg dichtbij huis beschikbaar is. Dat geldt ook voor ziekenhuiszorg in Hoogeveen, Coevorden, Meppel, Emmen en Assen.
  4. Investeringsfonds voor Midden- en Kleinbedrijf. Stimuleren van werkgelegenheid heeft topprioriteit en ons doel is meer banen door het aanjagen van ondernemerschap en het stimuleren van innovatie. Veel Drenten staan noodgedwongen langs de kant en veel jongeren vertrekken omdat er geen werk is. Het MKB is de motor van de Drentse economie. Het CDA wil dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het investeringsfonds voor het MKB zodat meer ondernemers daarop een beroep kunnen doen. 
  5. Windmolens kennen hun grenzen. In het landelijk Energieakkoord (2013) staat dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt en dat in Drenthe 285,5 MW aan windenergie moet worden gerealiseerd. Het CDA vindt het de hoogste tijd voor het rijk en de provincie om serieus met inwoners in overleg te gaan. Het CDA wil niet alleen de lasten maar ook de lusten voor onze inwoners. Het CDA vindt draagvlak cruciaal en pleit voor compensatie, participatie, betere communicatie en tijdelijke vergunningen. 
  6. Renteloze leningen voor verduurzamen van woningen. Energie is een belangrijke kostenpost voor ieder huishouden. De beste manier om deze kosten naar beneden te brengen is besparing. Het CDA wil investeren in energie neutrale woningen door renteloze leningen beschikbaar te stellen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en een stimulans voor lokale bouwbedrijven. Laat Drenthe de eerste provincie zijn waar energie neutrale woningen de maatstaf zijn. 

Meer over CDA Drenthe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.