Welkom op de site van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Via de tabs hierboven kun je de informatie op de diverse pagina's bekijken. Gaandeweg zullen we meer informatie toevoegen. Informatie die recent is toegevoegd vindt je hier op het voorblad. Deels ook in het menu onder het kopje "Actueel" , en dan "Nieuws" of "Agenda". De site blijft steeds  in bewerking. Wij zijn de site hernieuwd aan het opschonen.

Je kunt deze site eenvoudig vinden via www.cdaduurzaamheidsberaad.nl . Vragen of opmerkingen kun je melden op onze website : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl Wil jij het duurzaamheidsberaad steunen? Jouw steun is voor ons van grote betekenis. Verdere informatie over steun mogelijkheden vind je onder het kopje "Organisatie".

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is aangemerkt als NETWERKORGANISATIE binnen het  CDA . _____________________________________________________________

Op zaterdag 24 februari 2018 vindt te Utrecht de volgende aktieleden vergadering plaats. Hierbij nodigen ik je van harte uit. Locatie : Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht. Het tijdstip is van 13.30 tot 15.30 uur. Je kunt globaal vanaf 13.15 terecht. De agenda treft je als bijlage bij deze  uitnodiging aan. De overige stukken kun je vinden op onze website. Een ( loop) routebeschrijving vanaf Utrecht CS is aan de agenda toegevoegd. 

Deze vergadering  is met name bedoeld om bij te praten over de actuele stand en (beoogde)aanpak van het visie traject Duurzame Landbouw als ook de invulling van de Duurzame Dag 2018. Beoogd thema daar is circulaire duurzame economie met voorbeelden van best go /practices in gemeenten en provincies.  

Ik vraag ook graag je aandacht voor het volgende.  Het bestuur komt graag in contact met leden die bereid zijn om gedurende enige tijd de kar van het Duurzaamheidsberaad mede te trekken als lid van het DB. Onze penningmeester heeft afscheid genomen en er is behoefte aan verdere versterking van het bestuur. Voor de uitbouw van onze activiteiten is dat zeker gewenst. Denk daar eens over na en bel of mail mij. Ik zal je met genoegen informeren. 

Voor onze ruimte reservering bij het UCK is het plezierig als je vooraf zou willen  laten horen of wij op je komst mogen rekenen. Doe dit via onze website : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

Ik reken op een goede opkomst en zal je graag op de 24e begroeten.                                                  Met hartelijke groet, namens het bestuur van het CDA Duurzaamheidsberaad, 

Klaasjan de Jong ,voorzitter       tel. 06-11180611  mail: kjwdejong@gmail.com

Locatie UCK , Domplein in Utrecht. Tijdstip 13.30- 15.30 uur. Je bent van harte welkom. Eventuele vragen kun je kwijt via  info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens  de vergadering aanklikken.

Nieuws:

Bijeenkomst met excursie 16 december in Westland.  Deze was georganiseerd in samenwerking met CDA Westland.  Voor de  stukken deze bijeenkomst  kun je  in het menu nog doorklikken op het kopje " deelnemers" en vervolgens " bijeenkomst met excursie 16 december 2017" . De bijeenkomst was met zo'n 35 deelnemers goed bezocht en zeer interessant. Na een toelichting op duurzame glastuinbouw door Jacco Vooijs, voorzitter Westland van LTO Glaskracht, gaf Marco van Soerland directeur Trias boring Westland een overzicht van de booractiviteiten en de doelen. Begin 2018 zal blijken of op de te bereiken diepte van circa 4000 meter voldoende heet water te vinden zal zijn. Daarop is goede hoop en dat zou in Nederland en dus in het Westland een uniek succes kunnen worden. Vervolgens verplaatsten wij ons naar de locatie Groeneweg van Telersvereniging Prominent. Daar werd een toelichting op duurzame teelt van trostomaten gegeven door Jacco Besuijen, manager inkoop en energie. Dat leidde tot interessante discussies. Vervolgens was er, allen stevig ingepakt, een rondleiding in de kassen. Graag hier nog eens dank aan alle betrokkenen die deze excursie mogelijk maakten.

Resolutie glyfosaat Voor het congres van 4 november 2017 heeft het Duurzaamheidsberaad een resolutie ingediend waarin gepleit wordt voor een beleid dat er op gericht is om in de toekomst het gebruik van glyfosaat overbodig te maken. Je kunt de resolutie vinden onder het menu, het kopje deelnemers en vervolgens "uitnodigingen verslagen en stukken".  De resolutie is aangenomen!

Brief met complimenten aan onderhandelaars nieuw regeerakkoord. Aan Sybrand, Pieter en Ruth is een brief gezonden waarin de waardering wordt uitgesproken voor het tot stand komen van de milieu paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het DZB voelt zijn geduld beloond met een stevige duurzaamheidsparagraaf en gezonde milieu ambities. Je vindt de brief onder het menu, daarna "deelnemers" en vervolgens kopje "uitnodigingen, verslagen en stukken".

Antwoord Sybrand Buma:                                                                                                              Beste Klaasjan,                                                                                                                              Hartelijk dank voor je mail. Ik ben blij dat je tevreden bent met het resultaat. Ik geloof ook echt dat we met dit kabinet verschil kunnen maken. De uitvoering van de duurzaamheidsagenda wordt een belangrijke opgave. De ambitie is hoog, en het is belangrijk dat wij als partij daarin ook onze rol gaan spelen.              Met hartelijke groeten, Sybrand Buma

Nieuwsbrief  no 2 oktober 2017. De nieuwsbrief, no2, van oktober 2017 is uit.  Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens " uitnodigingen ,verslagen en stukken".  

Op 23 september vond in het UCK in Utrecht de actieledenvergadering plaats met daarin de Kick-off voor de visie Duurzame Landbouw. Je vindt de stukken en het verslag van deze geanimeerde vergadering in het menu onder het kopje "deelnemers" en vervolgens doorklikken op " uitnodigingen verslagen en stukken".

 De laatste bijeenkomst met excursie was op zaterdag 22 april 2017 in St. Maartensbrug (NH). Het thema was "Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking". Wij waren te gast op het biologisch bloembollenbedrijf van de familie Huibers. Met een opkomst van circa 45 personen was het een goed bezochte bijeenkomst. De sprekers waren zeer informatief en met vervolgens een rondleiding door de fraaie bollenvelden van de familie Huibers was het een succesvolle bijeenkomst met excursie. Dank aan de organisator vanuit de vakgroep Landbouw en Natuur. Je kunt de stukken van de lezingen opvragen via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Hier kun je ook met verdere vragen, opmerkingen en suggesties terecht.

Kijk ook op ons twitteraccount:  @CDADuurzaamDZB  Deze twitter account , die je ook gewoon via internet kunt volgen, is echt van harte aanbevolen voor actuele en interessante gedachtewisselingen. 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van het CDA-Duurzaamheidsberaad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.