Welkom op de site van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Via de tabs hierboven kunt u de informatie op de diverse pagina's bekijken. Gaandeweg zullen we meer informatie toevoegen. Informatie die recent is toegevoegd vindt u onder het kopje "Actueel" , en dan "Nieuws" of "Agenda". De site blijft steeds  in bewerking. Wij zijn de site hernieuwd aan het opschonen.

U kunt deze site eenvoudig vinden via www.cdaduurzaamheidsberaad.nl .

Wilt u het duurzaamheidsberaad steunen? Uw steun is voor ons van grote betekenis. Verdere informatie over steun mogelijkheden vindt u onder het kopje "Organisatie".

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is aangemerkt als NETWERKORGANISATIE binnen het CDA.

Op 20 mei 2017 vond de " Dag van de duurzame CDA-ers" plaats op de inmiddels bekende  locatie bij de Hogeschool Utrecht. Er was een opkomst van zo'n 35 personen bestaande uit belangstellende CDA'ers die duurzaamheid een warm hart toedragen.  Het was een geanimeerde bijeenkomst waarbij vanuit de partij naast de uitgenodigde overige sprekers ook ons kamer lid Agnes Mulder en partijvoorzitter Ruth Peetoom aanwezig waren en het woord voerden. Ruth Peetoom melde onder meer dat het bestuur besloten had om het CDA Duurzaamheidsberaad aan te merken als netwerkorganisatie binnen het CDA. Verder nodigde / daagde  Ruth het Duurzaamheidsberaad uit om te komen met een visie op de Duurzame Landbouw. Onze voorzitter, Klaasjan de Jong zei dat we dit zullen gaan oppakken, waarbij hij belangstellenden graag opriep zich als deelnemer daaraan te melden. Een impressie van de bijeenkomst is op de site geplaatst evenals de diapresentaties van de diverse sprekers.  Eventuele vragen kunt u kwijt via  info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . U kunt de stukken vinden onder het kopje "deelnemers" en vervolgens " uitnodigingen ,verslagen en stukken".

Nieuws:

Het CDA Duurzaamheidsberaad volgt de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Zie onze brief van 31 maart aan de CDA onderhandelaars onder het kopje "Actueel", en vervolgens "Nieuws".  

Op 25 april jongstleden is door het DOPP ( Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen)waar het CDA Duurzaamheidsberaad deel van uit maakt  een advies over duurzaamheid uitgebracht aan de toenmalige onderhandelaars van de 4 partijen. Aan het DOPP wordt deelgenomen vanuit de duurzame achterbannen van VVD, CDA, D66, Groen Links, PvdA en Christen Unie. U kunt een toelichting op de stukken lezen en vinden onder het kopje "actueel" en vervolgens "nieuws". Uw inbreng en opinies blijven voor ons van belang. Wij horen graag van u.  

Op 11 mei heeft op het Plein in den Haag een demonstratieve bijeenkomst plaatsgevonden voor stevige duurzaamheidsafspraken in een nieuw te sluiten regeerakkoord onder het motto:  "Duurzaamheidsberaad schaart zich met duurzame oproep achter Buma ". De bijeenkomst was een leuk succes, spontaan en goed bezocht. Het CDA -duurzaamheidsberaad was goed vertegenwoordigd met circa 35 personen. Veel media aandacht ( Trouw, NRC en Radio 1 gesproken). Dank aan allen voor hun komst. Afwachten maar hoe de zaken gaan lopen op het gebied van duurzaamheid bij het vervolg van de kabinetsonderhandelingen. Wij volgen het.   

De laatste bijeenkomst met excursie was op zaterdag 22 april 2017 in St. Maartensbrug (NH). Het thema was "Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking". Wij waren te gast op het biologisch bloembollenbedrijf van de familie Huibers. Met een opkomst van circa 45 personen was het een goed bezochte bijeenkomst. De sprekers waren zeer informatief en met vervolgens een rondleiding door de fraaie bollenvelden van de familie Huibers was het een succesvolle bijeenkomst met excursie. Dank aan de organisator vanuit de vakgroep Landbouw en Natuur. U kunt de stukken van de lezingen opvragen via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Hier kunt u ook met verdere vragen, opmerkingen en suggesties terecht.

Op 23 september vond in het UCK in Utrecht de actieledenvergadering plaats met daarin de Kick-off voor de visie Duurzame Landbouw. U vindt de stukken en het verslag van deze geanimeerde vergadering in het menu onder het kopje "deelnemers" en vervolgens doorklikken op " uitnodigingen verslagen en stukken".

Voor komende vergaderdata, met name  de eerst volgende actieledenvergadering in Utrecht op 16 december  en bijbehorende stukken kunt u tzt in het menu doorklikken op het kopje " deelnemers" en vervolgens "vergadering 16 december 2017" .

Kijkt u ook op ons twitteraccount:  @CDADuurzaamDZB  Deze twitter account , die u ook gewoon via internet kunt volgen, is echt van harte aanbevolen voor actuele en interessante gedachtewisselingen. 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van het CDA-Duurzaamheidsberaad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.