Welkom op de site van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Via de tabs hierboven kun je de informatie op de diverse pagina's bekijken. Gaandeweg zullen we meer informatie toevoegen. Informatie die recent is toegevoegd vindt je hier op het voorblad. Deels ook in het menu onder het kopje "Actueel" , en dan "Nieuws" of "Agenda". De site blijft steeds  in bewerking. Wij zijn de site hernieuwd aan het opschonen.

Je kunt deze site eenvoudig vinden via www.cdaduurzaamheidsberaad.nl . Vragen of opmerkingen kun je melden op onze website : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

Wil jij het duurzaamheidsberaad steunen? Jouw steun is voor ons van grote betekenis. Verdere informatie over steun mogelijkheden vind je onder het kopje "Organisatie".

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is aangemerkt als NETWERKORGANISATIE binnen het CDA.

Op 20 mei 2017 vond de " Dag van de duurzame CDA-ers" plaats op de inmiddels bekende  locatie bij de Hogeschool Utrecht. Er was een opkomst van zo'n 35 personen bestaande uit belangstellende CDA'ers die duurzaamheid een warm hart toedragen.  Het was een geanimeerde bijeenkomst waarbij vanuit de partij naast de uitgenodigde overige sprekers ook ons kamer lid Agnes Mulder en partijvoorzitter Ruth Peetoom aanwezig waren en het woord voerden. Ruth Peetoom melde onder meer dat het bestuur besloten had om het CDA Duurzaamheidsberaad aan te merken als netwerkorganisatie binnen het CDA. Verder nodigde / daagde  Ruth het Duurzaamheidsberaad uit om te komen met een visie op de Duurzame Landbouw. Onze voorzitter, Klaasjan de Jong zei dat we dit zullen gaan oppakken, waarbij hij belangstellenden graag opriep zich als deelnemer daaraan te melden. Een impressie van de bijeenkomst is op de site geplaatst evenals de diapresentaties van de diverse sprekers.  Eventuele vragen kun je kwijt via  info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens " uitnodigingen ,verslagen en stukken".

Nieuws:

Bijeenkomst met excursie 16 december in Westland.  Deze is georganiseerd in samenwerking met CDA Westland.  Voor de uitnodiging van deze bijeenkomst met excursie op 16 december  en bijbehorende stukken kun je  in het menu doorklikken op het kopje " deelnemers" en vervolgens " bijeenkomst met excursie 16 december 2017" . De locatie  is vlakbij Naaldwijk, midden in het WestlandOnderwerp: "Duurzame glastuinbouw en duurzame energievoorziening middels aardwarmte".  Het wordt een interessante excursie. Je bent van harte welkom!

Resolutie glyfosaat Voor het congres van 4 november 2017 heeft het Duurzaamheidsberaad een resolutie ingediend waarin gepleit wordt voor een beleid dat er op gericht is om in de toekomst het gebruik van glyfosaat overbodig te maken. Je kunt de resolutie vinden onder het menu, het kopje deelnemers en vervolgens "uitnodigingen verslagen en stukken".  De resolutie is aangenomen!

Brief met complimenten aan onderhandelaars nieuw regeerakkoord. Aan Sybrand, Pieter en Ruth is een brief gezonden waarin de waardering wordt uitgesproken voor het tot stand komen van de milieu paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het DZB voelt zijn geduld beloond met een stevige duurzaamheidsparagraaf en gezonde milieu ambities. Je vindt de brief onder het menu, daarna "deelnemers" en vervolgens kopje "uitnodigingen, verslagen en stukken".

Antwoord Sybrand Buma:                                                                                                              Beste Klaasjan,                                                                                                                              Hartelijk dank voor je mail. Ik ben blij dat je tevreden bent met het resultaat. Ik geloof ook echt dat we met dit kabinet verschil kunnen maken. De uitvoering van de duurzaamheidsagenda wordt een belangrijke opgave. De ambitie is hoog, en het is belangrijk dat wij als partij daarin ook onze rol gaan spelen.              Met hartelijke groeten, Sybrand Buma

Nieuwsbrief  no 2 oktober 2017. De nieuwsbrief, no2, van oktober 2017 is uit.  Je kunt de stukken vinden onder het "menu", daarna het kopje "deelnemers" en vervolgens " uitnodigingen ,verslagen en stukken".  

Op 23 september vond in het UCK in Utrecht de actieledenvergadering plaats met daarin de Kick-off voor de visie Duurzame Landbouw. Je vindt de stukken en het verslag van deze geanimeerde vergadering in het menu onder het kopje "deelnemers" en vervolgens doorklikken op " uitnodigingen verslagen en stukken".

 De laatste bijeenkomst met excursie was op zaterdag 22 april 2017 in St. Maartensbrug (NH). Het thema was "Duurzame landbouw en duurzaam verantwoorde energieopwekking". Wij waren te gast op het biologisch bloembollenbedrijf van de familie Huibers. Met een opkomst van circa 45 personen was het een goed bezochte bijeenkomst. De sprekers waren zeer informatief en met vervolgens een rondleiding door de fraaie bollenvelden van de familie Huibers was het een succesvolle bijeenkomst met excursie. Dank aan de organisator vanuit de vakgroep Landbouw en Natuur. Je kunt de stukken van de lezingen opvragen via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . Hier kun je ook met verdere vragen, opmerkingen en suggesties terecht.

Kijk ook op ons twitteraccount:  @CDADuurzaamDZB  Deze twitter account , die je ook gewoon via internet kunt volgen, is echt van harte aanbevolen voor actuele en interessante gedachtewisselingen. 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van het CDA-Duurzaamheidsberaad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.