Duurzame dag 2018

Het Duurzaamheidsberaad is een groep actieve CDA-ers uit alle delen van het land.

De actieleden vormen de ruggengraat van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Zij bezoeken de vergaderingen en hebben daarbij stemrecht. Zij ondersteunen acties, onderhouden contacten en doen organisatiewerk. Met elkaar betalen zij ook de kosten van het beraad. (De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 30,00).

De steunleden is de groep CDA-leden die initiatieven rond duurzaamheid binnen het CDA van harte toejuicht. Steunleden hebben het recht om de vergaderingen te bezoeken en van advies te dienen. Steunleden kunnen ook bij ons terecht met hun vragen en opmerkingen. De steunleden ontvangen onze digitale nieuwsbrief. Ook vragen we steunleden om steun voor het indienen van resoluties voor het CDA-congres (twee keer per jaar).

De vakgroepleden zijn leden met een relevante deskundigheid op een van de volgende thema's: energie en klimaat, landbouw en natuur en economie. In de vakgroepen gaan de leden met elkaar aan de slag over de inhoud van beleidsvoorstellen.

Onder het tabblad Organisatie vindt u meer informatie over onze structuur en werkwijze.

Heeft u belangstelling om het Duurzaamheidsberaad te steunen en / of aan de activiteiten deel te nemen, wordt u dan lid (actielid of steunlid). Wij zijn er zeer mee geholpen. U kunt in dit kader een bericht sturen naar  ons email adres info@cdaduurzaamheidsberaad.nl  Alvast bedankt en hartelijk welkom. 

Uitnodiging

U vindt de uitnodiging en de agenda onder het kopje "Actueel".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.