Voorzitter gezocht CDA Duurzaamheidsberaad

Beste leden en belangstellenden 

Door het vertrek van de voorzitter per eind dit jaar komt de functie van voorzitter van het CDA-Duurzaamheidsberaad vacant. Het Duurzaamheidsberaad roept belangstellende leden en op duurzaamheid betrokken CDA leden op zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van het CDA-Duurzaamheidsberaad. Juist in deze periode is aandacht voor en concretisering van een voor iedereen haalbaar duurzaamheidsbeleid een zaak van elkaar vasthouden, volhouden en doorzetten. Op het Partijcongres in november zullen we dan ook samen met de CDA-afdeling Groningen een sessie organiseren over het Klimaatakkoord.  Dit gebeurt daar samen met Agnes Mulder en zal met name  gaan over een Groninger gasvrije gebouwde omgeving. 

Het Duurzaamheidsberaad is een CDA netwerk dat contacten onderhoudt met organisaties en verbanden binnen en buiten het CDA en aan haar deelnemers mogelijkheden biedt om zich op duurzaamheidsonderwerpen gezamenlijk te oriënteren, te verdiepen en van elkaars ervaringen te leren. Via contacten met onze bestuurders en politiek gekozen vertegenwoordigers als ook via resoluties willen wij de CDA koers in duurzame richting versterken en waar nodig bij buigen. Uw rol als voorzitter is mede om daarin contacten te onderhouden en te leggen. Wij hebben als bijlage bij dit bericht de profielschets van de voorzittersfunctie  gevoegd. Deze schets is onlangs, 22 september, vastgesteld door de ledenvergadering van het Duurzaamheidsberaad. 

Als u geïnteresseerd bent in de functie dan wel ons wilt attenderen op iemand anders die als kandidaat geschikt en geïnteresseerd te achten is dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Informaties over de functie en zijn ervaringen kunt u krijgen via onze voorzitter Klaasjan de Jong, oud wethouder van Zoetermeer. U kunt uw schriftelijke reacties melden op ons emailadres info@cdaduurzaamheidsberaad.nl of op het emailadres van Klaasjan de Jong kjwdejong@gmail.com . Klaasjan zal vervolgens met u contact opnemen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De termijn waarbinnen u uw sollicitatie / bericht van belangstelling kunt insturen loopt tot en met 6 november 2018. Wij  zijn voornemens per medio november een voordracht te doen aan de leden van het CDA Duurzaamheidsberaad. De algemene leden vergadering zal op 15 december 2018 over de voordracht beslissen en plaatsvinden in Utrecht. De stukken kunt u inmiddels ook vinden op onze website: www.cdaduurzaamheidsberaad.nl  

Wij hopen uw belangstelling te hebben gewekt voor de functie van voorzitter en verblijven in belangstellende afwachting van uw reactie, waarvoor alvast hartelijk dank.  

Met hartelijke groet, het bestuur van het CDA Duurzaamheidsberaad, 

namens deze Klaasjan de Jong, voorzitter                                                                             

 tel. 06-11180611  mail: kjwdejong@gmail.com

__________________________________________________________________________________

Voorzitter gezocht CDA Duurzaamheidsberaad

 De profielschets van de voorzitter is vastgesteld in de ledenvergadering van 22 september jongstleden. De  profielschets treft u bijgaand aan als bijlage.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.