Beste actieleden en overige belangstellende leden 

Hieronder de uitnodiging. De vergadering is inmiddels voorbij. Het was een goede en interessante bijeenkomst. Het verslag is als eerste  toegevoegd aan de stukken. 

Hierbij nodigen ik je van harte uit voor de actieleden vergadering van 22  september 2018 welke te Utrecht zal worden gehouden.                                                                                                      Locatie : Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht, lokaal 017. Het tijdstip is van 13.30 tot 15.30 uur.                                                                                                                    Je kunt globaal vanaf 13.10 terecht. De agenda met (loop)route beschrijving vanaf Utrecht CS en de verdere stukken zul je tijdig kunnen vinden op onze website www.cdaduurzaamheidsberaad.nl  

Wij hebben voor deze bijeenkomst een tweetal eminente sprekers weten vast te leggen. Marjolein de Kreij manager Milk Supply van Vreugdenhil Dairy Foods zal ons informeren over duurzaam zuivelbeleid , waarop aansluitend Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van de WUR, een toelichting zal geven over de relatie met circulaire landbouw. Er is gelegenheid tot vragen en discussie.

 Op de agenda van deze vergadering  zal nog een beperkt aantal overige agendapunten staan. De drie belangrijkste zijn het voorstel tot benoeming van 4 nieuwe bestuursleden, het bespreken van de profielschets voor een nieuwe voorzitter en verder de inhoud en de voorbereiding van de deelsessie die wij als CDA-Duurzaamheidsberaad op uitnodiging van het partijbestuur zullen invullen op het partijcongres van november aanstaand.

Voor onze ruimte reservering bij het UCK is het plezierig als je vooraf zou willen aangeven of wij op jouw komst mogen rekenen. Doe dit graag op onze website : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl

Ik reken op een goede opkomst en zal je graag op de 22e begroeten.

Met hartelijke groet, namens het bestuur van het CDA Duurzaamheidsberaad,

Klaasjan de Jong, voorzitter

tel. 06-11180611  mail: kjwdejong@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.