Actieleden vergadering zaterdag 23 september in Utrecht

 

Hierbij nodigen wij onze actieleden en overige belangstellende leden van harte uit om deel te nemen aan de actieledenvergadering welke gehouden gaat worden in het UCK in Utrecht op 23 september 2017. De agenda tref je hieronder aan.  

13.15 uur Inloop UCK, Domplein 4, 3512 JC  Utrecht (zie route op volgend blad)

Agenda:        NB de stukken vindt u onder "Deelnemers" en dan "Uitnodigingen, Verslagen en Stukken".


13.30   1  Opening vergadering

13.35   2  Mededelingen / agenda                 

           -   Stand aanvulling bestuur,  

           -   CDA duurzaamheidsberaad is nu CDA  netwerkorganisatie           

           -   Agenda 

13.40   3  Ter kennisname : impressie bijeenkomst Duurzame dag d.d. 20 mei 2017, recente DB vergaderingen d.d. 13 juni en29 augustus 2017 ( stukken komen tijdig op website)

13.50   4   Verkiezing nieuw bestuurslid.  Wij hebben eerder een oproep gedaan aan belangstellenden  voor deelname aan het bestuur van het DZB. Met genoegen stellen wij u voor om in te stemmen met de benoeming van Kees van Rooijen als lid van het bestuur van het CDA- Duurzaamheidsberaad. Kees is voorzitter van het Tree Centre Opheusden, een zeer grote branchevereniging van meer dan 130 boomkwekerijen in de Opheusden e.o. Kees zal een korte toelichting geven op zijn persoon en achtergrond.

14.00   5   Duurzaamheid en politieke actualiteit

            -   Stand vorming kabinet en duurzaamheidsinput / beeld output

            -   overige           

14.10   6  Congres CDA zaterdag 4 november 2017 aanstaande. Bespreken mogelijkheden  resolutie(s) Duurzaamheidsberaad ( indienen en/of steunen)             

14.20   7   Kick off project Visie Duurzame Landbouw. Toelichting en kick off door Kees van Rooijen.                                                                Op onze duurzame dag van 20 mei j.l. heeft onze partijvoorzitter , Ruth Peetoom, ons uitgedaagd / uitgenodigd om vanuit het DZB te komen met een visie op Duurzame Landbouw ( in brede zin ook tuinbouw en veeteelt). Wij pakken deze uitdaging graag op en nodigen onze belangstellenden en leden graag uit om daar een bijdrage aan te leveren. Ons staat een serieuze, inhoudelijk stevige en evenwichtige aanpak voor ogen. Kees van Rooijen gaat namens het bestuur daarover graag met jullie in gesprek. 

            Optiek is om de aanpak dit najaar te starten en opleveren van de visie binnen globaal één jaar. Graag zien wij dat ook onze leden en belangstellenden van de DZB vakgroep landbouw en natuur hieraan een bijdrage gaan leveren. Doet u vooral mee en zet uw kennis in !!! 

15.20   8  Overige zaken. 

            -    DZB bezoek aan Europees parlement. Wij zijn hierover in gesprek met ons CDA lid van het Europees Parlement, Esther de Lange.

            -    Gemeenteraadsverkiezingen 2018; kan DZB nog iets betekenen. Zie o.a. onze voorzet inzake duurzame programma punten op onze site.

            -   Lokale CDA initiatieven en kennisontwikkeling

            -   Wvttk

15.30   9  Rondvraag en sluiting

Datum volgende  bijeenkomst: zaterdag 16  december 2017 (reserveer alvast in de agenda). Locatie nader te bepalen, in regio of in Utrecht.  

Met hartelijke groet,

namens het bestuur, 

Jan van Alphen

Secretaris

___________________________________________________________________________________ 

Overige informatie

Routebeschrijving Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

Het UCK (ook bekend als de muziekschool) vind je naast de Dom, Domplein 4, 3512 JC Utrecht.

Vanaf NS-station Utrecht Centraal kunt u het beste lopen richting het Godebaldkwartier (rechts aanhouden). Aan het eind van deze galerij (bij de Hema en AH) links aanhouden en door de draaideur gaan. Achter de draaideur rechts de trap af. U bent nu op het Moreelsepark. U gaat onderaan de trap linksaf, steekt de Catharijnesingel over en komt dan op de Mariaplaats. Bij de Mariaplaats volgt u de bocht naar rechts en gaat vervolgens linksaf, Zadelstraat. U ziet de Dom voor u. U loopt rechtdoor naar de Dom, houdt deze aan de rechterhand en dan vindt u links het gebouw van het UCK. In totaal is de loopafstand vanaf NS-station Utrecht Centraal ongeveer 1 à 1,5 km.

Website

Voor zover niet meegezonden, vind je de informatie op www.cda.nl/duurzaamheidsberaad. Ga naar het tabblad Deelnemers.

Telefonische bereikbaarheid

Bij onvoorziene omstandigheden kun je zaterdag ochtend  bellen met de secretaris: 06 44173925

Internetpagina: duurzaamheidsberaad/deelnemers www.cdaduurzaamheidsberaad.nl  ( op de CDA site)

E-mail: info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

22-9-2017

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.