Beste duurzame CDA-ers, raadsleden en bestuurders.

 Je bent eerder geïnformeerd over de duurzame dag die op zaterdagmiddag 26 mei in Utrecht door het het CDA-Duurzaamheidsberaad wordt georganiseerd.

 Het thema is circulaire economie. Denk daarbij o.a. aan hergebruik van afval als grondstof. Het programma is inmiddels definitief geworden  en wij leggen het met gezonde trots aan je voor. Er  zijn interessante sprekers uit het bedrijfsleven (praktijk) en de politiek (van lokaal beleid tot Europees Parlement) bereid gevonden om het actuele beeld over circulaire economie neer te leggen vanuit hun beroeps en/of  beleidsmatige omgeving . Natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

Zaterdag 26 mei is het ideale moment om je netwerk over duurzaamheid te voeden, en kennis op te doen. Ook is het dé mogelijkheid om je duurzame ideeën te delen, en te bestemmen voor een groter publiek.

Je bent van harte welkom in het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten) te Utrecht vlak bij de Dom. Inloop is vanaf 13.00 uur. Rond 16.30 uur sluiten we af met een borrel.

Het wordt een netwerkdag met voorbeelden die provincies en gemeenten kunnen inspireren bij het opstellen of bijstellen van hun programma’s voor bevordering circulaire economie. Tijdens de Duurzame Dag maak je kennis met praktische voorbeelden. Naast aandacht voor successen komen ook tips in de vorm van do’s en dont’s aan de orde. Wij bieden op onze netwerkdag daarmee een praktische opmaat voor een concrete circulaire economie aanpak in je lokale / regionale situatie. Hoe krijg je bevordering circulaire economie praktisch en stimulerend vertaald op lokaal / regionaal niveau en op welke steun kun je daarbij rekenen vanuit het bedrijfsleven.

Aan het eind van deze dag weet je wat er in jouw duurzame aanpak niet mag ontbreken, welke weerstanden je gaat ontmoeten en wie je kunt benaderen om je aanpak echt van de grond te krijgen en duurzaam te verankeren. 

Wij gaan in gesprek over actuele circulaire economie op landelijk niveau. Wat heeft de lokale politiek van het landelijk CDA nodig en andersom.

EU parlementslid Esther de Lange zal ons informeren over de actualiteit van circulaire economie in Brussel en haar optieken daarover voor de EU verkiezingen van 2019. Ook de kijk van het bedrijfsleven op kansen met een circulaire economie en hun beeld van de rol van de overheid komen in beeld.   

Traditiegetrouw ontmoet je op deze dag een keur van duurzaamheidsbestuurders van binnen en buiten de lokale-landelijke-Europese politiek. Veelal zie je er ook weer een aantal van je duurzaam bekenden. Medewerking is reeds toegezegd door EU Parlementslid Esther de Lange. Met Agnes Mulder zijn we nog in gesprek.

 Het programma start om 13.00 uur en sluit omstreeks 16.15 af met een borrel. 

 Sprekers deze middag zijn: Agnes Mulder o.v., Tweede Kamerlid , woordvoerder o.a. klimaat, circulaire economie; Esther de Lange, lid Europees Parlement, vice-voorzitter EVP fractie; Daisy Vliegenthart, CDA statenlid Gelderland; Raymond Jolink, CEO Parenco Renkum; Luc Pennings, AB lid Waterschap Vallei en Veluwe; Robert Hageman, vestigingsmanager AVR Duiven..

We zien je graag zaterdag middag 26 mei 2018. Zo mogelijk je komst graag even melden op info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

Mocht je er een dagje Utrecht van willen maken met je partner, dan is hij of zij uiteraard van harte welkom.

 Locatie

Utrechts Centrum voor de Kunsten UCK, locatie Domplein 4, 3512 JC Utrecht. De locatie ligt pal onder de Domtoren, midden in het fraaie en gezellige centrum van Utrecht. Wij zijn welkom in de Torenzaal.

We vragen deelnemers om ter plaatse een vrijwillige bijdrage te doneren in de orde van grootte van € 5 à € 10 als bijdrage in de kosten voor deze middag. Het definitieve programma tref je als bijlage aan. Actuele informatie kun je ook vinden op www.cdaduurzaamheidsberaad.nl . Je kunt ons inmiddels ook vinden op twitter onder @CDADuurzaamDZB .

Ik wacht je berichten graag af. 

 We hopen je te zien op de 26e, met hartelijke groet,  vanuit het bestuur van het CDA Duurzaamheidsberaad,

Klaasjan de Jong                 Helma Kip            Kees van Rooijen 

 Voorzitter CDA Duurzaamheidsberaad          Vice voorzitter                     lid bestuur circulaire economie

 tel. 06-11180611  mail: kjwdejong@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.