Het CDA-Duurzaamheidsberaad is een netwerk-organisatie. Daar waar mogelijk zoeken we de samenwerking in en buiten het CDA met anderen. Samenwerken moet hier overigens breed worden opgevat: kennis delen, deelnemen aan overleg, standpunten voorbereiden, elkaars bijeenkomsten bezoeken en dergelijke.

DoPP

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, bestaande uit de duurzaamheidsgroepen van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP.

Micha Nederland

Per 1 september 2013 is ook de Noach Alliantie onderdeel van Micha Nederland. Micha Nederland richt zich op sociale en ecologische gerechtigheid vanuit een Bijbels perspectief. Veel kerken en organisaties werken samen in Micha Nederland. Zie www.michanederland.nl onder Duurzaamheid en schepping.

Christen-democratische denkkracht

Christendemocraat.nl is een platform om denkkracht te mobiliseren binnen het CDA met als doel om dit om te zetten in relevant en eigentijds politiek handelen. Christendemocraat.nl staat in de geest van de christendemocratie, zoals vertegenwoordigd door het CDA. Met als uitgangspunt het Program van Uitgangspunten van het CDA, wil www.christendemocraat.nl een platform zijn van bezinning en discussie op het doen, laten en denken van de christendemocratie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.