Vakgroep energie en klimaat

Werkterrein: energie-opwekking en consumptie in Nederland; duurzame energie, warmte, CO2-beleid. De vakgroep Energie & Klimaat bestaat uit ca. 10 leden, die enkele malen per jaar discussiëren over onderwerpen op het terrein van energie. Op dit moment speelt een discussie over warmte en elektriciteit voor de gebouwde omgeving – richtpunt 2030. Ook speelt de realisatie van de klimaatakkoorden van Parijs en de follow-up daarvan na 2023.

Vakgroep landbouw en natuur

De vakgroep landbouw & Natuur is samengesteld uit een aantal actieve CDA-ers met een warm hart voor onze aarde en alles wat daarop leeft. Ze zijn akkerbouwer, bollenboer, bosbouwer of ingenieur; kortom ze weten waar ze het over hebben. Ze kennen ook allen de kwetsbaarheid van de natuur in Nederland.

De vakgroep richt zich op het verduurzamen van de landbouwsector in Nederland en voldoende aandacht voor de natuur ten behoeve van het overeind houden van de biodiversiteit en andere waarden. Een juiste indeling van de verschillende stromingen in de landbouw en het juist alloceren van hun activiteiten zijn een centraal aandachtspunt.

De vakgroep heeft eerder gezamenlijk een visie op schrift gesteld over de geïntegreerde ontwikkeling van landbouw en natuur. Ze hebben de afgelopen jaren met kamerleden hierover van gedachten gewisseld. Op basis van deze visie zijn ook resoluties opgesteld.

Vakgroep economie

Een van de grote vragen van de laatste jaren is of het economisch denken te veel of te weinig rekening houdt met duurzaamheid. Het Duurzaamheidsberaad vindt in ieder geval dat het economisch systeem niet langer houdbaar is. Het heeft geleid tot diverse crises, waarbij de economische schaduwen nauwelijks te ontkennen zijn.

Op onderdelen die raken aan het thema economie hebben we in de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht besteed. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.