CDA Huizen

1 MILIEU EN BEHEER EN INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE

1.1 Milieu

1.1.1 Een belangrijke kernwaarde van het CDA is het rentmeesterschap: we hebben de aarde in bruikleen gekregen van onze Schepper en mogen de aarde door een duurzaam beheer aan onze kinderen doorgeven. Wij vinden de klimaatproblematiek daarom zeer urgent. De ambitie om goede rentmeesters te zijn dient daarom hoog te liggen.

1.1.2 In de komende raadsperiode ontwikkelt Huizen een routekaart om op termijn een klimaatneutrale gemeente te worden. Deze routekaart wordt voor 1 januari 2012 opgesteld. Voor de lange termijn wil het CDA nog een stap verder gaan en moet 'energieneutraliteit' bereikt worden.

1.1.3 Het nieuwe klimaatprogramma zal gebaseerd zijn op de bovenstaande ambities en routekaart.

1.1.4 Huizen sluit zich in 2010 aan bij de Vereniging Klimaatverbond Nederland en geeft daarmee een impuls aan het huidige 'voorlopende' klimaatprogramma (2008–2012).

1.1.5 Bij het vervangen van het wagenpark van de gemeente Huizen worden auto's met minimaal het B-label of elektrische auto´s aangeschaft.

1.1.6 Bij de vervanging van de elektrische staatverlichting zal Huizen overstappen op zuinige, duurzame en schakelbare armaturen en lampen.

1.1.7 Wij willen dat de gemeente Huizen milieubewust gedrag stimuleert en daartoe de samenwerking tussen burgers, milieuorganisaties en bedrijven bevordert.

1.1.8 Het CDA wil de kwaliteit, het recreatieve gebruik en de uitstraling van de stranden en de boulevards langs de Gooimeerkust verbeteren. Stankoverlast en hinder als gevolg van blauwalg en waterplanten moeten daarom via het Bezemproject voortvarend worden aangepakt.

1.1.9 Wij willen dat de gemeente Huizen zich blijft inspannen om tot één van de schoonste gemeenten van Nederland te behoren. Het huidige beleid wordt geïntensiveerd door ondermeer extra investeringen om de overlast van zwerfvuil, kauwgom, peuken en hondenpoep te bestrijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.