Bijeenkomst met excursie / actieledenvergadering zaterdag 23 september 2017

Vergadering Actieleden in UMC Utrecht. Belangstellenden eveneens hartelijk welkom

 

 Beste actieleden en ge├»nteresseerde steunleden van het CDA Duurzaamheidsberaad 

Graag nodigt het bestuur u uit voor de actieledenvergadering op zaterdag 26 november 2016 aanstaande. 

De vergadering vindt plaats in het UCK ( Utrechts Centrum voor de Kunsten), Domplein 3, 3512JC te Utrecht. Het zaalnummer moet u even opvragen bij de receptie. Aanvang is 13.30 uur. U kunt terecht vanaf circa 13.15 uur. Voor koffie en thee c.a is gezorgd. 

Op deze  actieleden-vergadering wil het bestuur onder meer  met u  spreken over het verkiezingsprogramma 2017 met de van DZB zijde gesuggereerde 5 amendementen en over het thema en de aanpak  van de duurzame zaterdag van 20 mei 2017. Uw meedenken en inzet daarbij  wordt zeer op prijs gesteld. Wij hebben inmiddels de site www.cdaduurzaamheidsberaad.nl in de lucht. U wordt daarop doorgeschakeld naar het DZB onderdeel op de CDA website. 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en verzoeken u, indien u wilt komen, dit kenbaar te maken via een reply. 

De bijlagen bij zijn reeds aan de leden toegezonden. Wilt u ook over de stukken beschikken dan graag een mailtje naar info@cdaduurzaamheidsberaad.nl en wij zenden ze u toe  De stukken zullen zo mogelijk  ook geplaatst worden op de site van het DZB bij de CDA site. Internetpagina : www.cdaduurzaamheidsberaad.nl

 

In de verwachting u volgende week zaterdag, 26-11-2016 te mogen begroeten, teken ik, 

met hartelijke groet,

namens het bestuur,

Jan van Alphen

secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.