Nieuw aanmeldformulier

Nieuw aanmeldformulier DZB

  DZB                    het netwerk voor kennis over duurzaamheid binnen het CDA

Wat is het CDA-Duurzaamheidsberaad?

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is een ontmoetingsplaats voor CDA-leden die zich zorgen maken over de situatie in de wereld en voor wie duurzame ontwikkeling daarop een antwoord is.

Wij komen vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in het land of in Utrecht. Dan wisselen we informatie uit, bemoedigen elkaar en bespreken onze acties en contacten. 

Het CDA-Duurzaamheidsberaad is een actieplatform. Woorden alleen zijn niet genoeg. De actieleden benaderen CDA-leden, CDA-afdelingen en CDA-politici gevraagd en ongevraagd met informatie, adviezen, resoluties en amendementen. 

Het CDA-Duurzaamheidsberaad wil een communicatiekanaal zijn voor duurzame ontwikkeling. De actie- en steunleden hebben een eigen netwerk van contacten met mensen en organisaties die bezig zijn met het ontwikkelen van een duurzame samenleving, dichtbij en ver weg. Zij brengen die informatie binnen bij het CDA. Ook u kunt uw mening of informatie delen met ons. 

Waar vind ik het CDA-Duurzaamheidsberaad?

U vindt ons via  www.cdaduurzaamheidsberaad.nl

Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u terecht  op ons email adres : info@cdaduurzaamheidsberaad.nl . U kunt inmiddels ook terecht op ons twitteraccount : @CDADuurzaamDZB 

Hoe kan ik meedoen?

Er zijn twee mogelijkheden

U kunt meedoen als steunlid. U ontvangt dan zes keer per jaar onze Nieuwsbrief, met daarbij twee keer per jaar onze resoluties voor het CDA-congres.

U kunt ook meedoen als actielid. U voert dan zelfstandig of samen met andere leden actie voor zelfgekozen thema’s. Omdat u daarvan verstand heeft of omdat u zich er echt zorgen over maakt. Hoeveel tijd het u kost, bepaalt u zelf. De actieleden betalen gezamenlijk de organisatiekosten. Een bijdrage wordt jaarlijks gevraagd van € 30,- . 

Vul uw gegevens in om mee te doen. Graag opgave van naam en voornaam, woonplaats, postcode en email adres. 

Dank voor uw aanmelding en hartelijke welkom. Onze secretaris zal uw aanmelding bevestigen. 

(ruimte voor aantekeningen)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.