Landbouw en natuur niet los van elkaar

In de visie van het Duurzaamheidsberaad moeten landbouw (waaronder ook tuinbouw en visserij) niet los worden gezien van de natuur. Het belang van biodiversiteit wordt nog niet door iedereen in het CDA voldoende onderkend.

Voor onderwerpen die een relatie hebben met dit thema hebben we enkele resoluties voorgelegd aan het CDA-congres.

We willen de resoluties een plaats geven op de nieuwe site, maar zijn nog niet zover.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.