Het CDA-Duurzaamheidsnetwerk - toen nog duurzaamheidsberaad - is opgericht op 12 april 2003. Het DZN streeft naar een duurzame samenleving, waarin recht wordt gedaan aan de natuurlijke omgeving, waar hulpbronnen niet worden uitgeput ten koste van toekomstige generaties en waar de menselijke waardigheid wordt geëerbiedigd.

Het DZN wil het CDA beïnvloeden in de richting van een partij, die zoveel als mogelijk is bijdraagt aan de gewenste duurzame samenleving, onder meer gefundeerd op het kernbegrip "rentmeesterschap".
Wij doen dit door het verzamelen van zinvolle informatie en inspirerende gedachten op dit terrein, door filtering van ideeën door interne discussie en door het uitdragen naar het CDA van standpunten en beleidsvoornemens, die volgens het DZN de weg naar duurzaamheid bevorderen.

 

Het duurzaamheidsnetwerk is zeer gebaat bij uw steun. Wij werken momenteel met 6 werkgroepen (energietransitie, glastuinbouw, circulaire economie, landbouw, gebouwde omgeving, eerlijke voedselprijzen). Het versterkt ons duurzame geluid binnen het CDA.

Spreekt een duurzame impuls binnen het CDA u aan, sluit u dan aan bij het CDA- Duurzaamheidsnetwerk. Een eenvoudige mail naar ons email adres: info@cdaduurzaamheidsnetwerk.nl is voldoende. Wij nemen dan contact met u op en zullen u nader informeren om te vragen wat u verwacht van deelname, uw affiniteit met de werkgroepen en activiteiten van het netwerk als geheel. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.