Het doel van het CDA Duurzaamheidsnetwerk is om de goede gesprekken rond het thema duurzaamheid binnen het CDA te voeren. Het Duurzaamheidsnetwerk speelt daarin een faciliterende rol. Ook zet het netwerk zich in om duurzaam beleid te stimuleren.

Met oplossingen die werken of waarvan we willen weten of ze werken. Lokaal gebeurt er veel, provinciaal ook en vergeet de waterschappen niet. Landelijk moeten we ook niet blijven steken in voor of tegen. We moeten door, door met klimaatregels die we begrijpen, die innovatief zijn en die echt werken. Oplossingen die in het CDA-verkiezingsprogramma horen, in algemene beschouwingen, of die in regelgeving zouden moeten worden vastgelegd.

Gevraagd en ongevraagd krijgen CDA-politici handvatten aangereikt voor het debat. Het Duurzaamheidsnetwerk wil voorbij de discussie van ‘voor of tegen’ en werken aan een innovatief duurzaamheidsbeleid dat werkt en wat begrijpelijk is voor iedereen. Uiteindelijk willen wij dat de land- en glastuinbouw verduurzaamt, een infrastructuur die het milieu zo min mogelijk belast, aardgasvrije gebouwen en een circulaire economie. Samen dragen wij zo ons steentje bij om de wereld van morgen een beetje beter te maken. Voor een land dat we door willen geven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.