Het CDA Duurzaamheidsnetwerk is een netwerk-organisatie. Daar waar mogelijk zoeken we de samenwerking in en buiten het CDA met anderen. Samenwerken moet hier overigens breed worden opgevat: kennis delen, deelnemen aan overleg, standpunten voorbereiden, elkaars bijeenkomsten bezoeken en dergelijke.

DoPP

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, bestaande uit de duurzaamheidsgroepen van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP.

Christen-democratische denkkracht

Christendemocraat.nl is een platform om denkkracht te mobiliseren binnen het CDA met als doel om dit om te zetten in relevant en eigentijds politiek handelen. Christendemocraat.nl staat in de geest van de christendemocratie, zoals vertegenwoordigd door het CDA. Met als uitgangspunt het Program van Uitgangspunten van het CDA, wil Christendemocraat.nl een platform zijn van bezinning en discussie op het doen, laten en denken van de christendemocratie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.