19 november 2015

Blog 3: Bezoek Ruth Peetoom en Ben Knapen - Tel Aviv

Een trip voor de Eduardo Frei Stichting bevat naast - natuurlijk - training geven ook gesprekken en bezoeken. Deze reis spreken we journalisten, politici, diplomaten, ondernemers, veldwerkers en religieuze vertegenwoordigers. De gesprekken zijn divers en nuttig - we krijgen langs verschillende invalshoeken een goed beeld van de situatie in Syrië en de buurlanden, de vluchtelingenproblematiek en de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden. Alles heeft met alles te maken, dat is een rode draad in alle gesprekken. Dat stemt niet vrolijk. Oplossingen liggen niet zomaar voor de hand. Aan de andere kant maken relatief simpele dingen soms een essentieel verschil. We horen van diverse partijen dat het door Nederland gefinancierde apparaat dat op de grensovergang bij Gaza de Palestijnse containers scant, een enorme verbetering is voor het dagelijks leven daar. Een tweede scanner is in aantocht.

Om de politieke en maatschappelijke situatie beter te begrijpen is ook een wandeling door Jeruzalem niet verkeerd. De Al Aksamoskee in de Oude Stad bijvoorbeeld is gebouwd op de plek waar volgens de overlevering Abraham zijn zoon Izaäk zou offeren - een verhaal dat voor zowel jodendom, christendom als de islam fundamenteel is. Buiten de gebedstijden mogen er ook niet-moslims naar binnen. In het verleden zijn er problemen geweest met jonge joden die in de moskee met veel lawaai begonnen te bidden. Dat mag inmiddels niet meer, en ook is op het tijdstip dat anderen komen de toegang voor jonge mannelijke moslims verboden - alles om escalaties te voorkomen. Op het vroege tijdstip van de dag staat een groep duidelijk herkenbaar jonge joodse mannen iets te demonstratief in de rij. Het roept de vraag op of ze wel echt komen voor de religieuze inspiratie. Het zou niet de enige plek in de omgeving zijn waar over en weer geklierd wordt.

We gaan naar Yad Vashem. Yad Vashem is gedenkplaats voor de doden van Israël, de groten van Israël liggen er begraven en er is een militaire begraafplaats. Maar bij binnenkomst is Yad Vashem allereerst de plek voor de zes miljoen joden die zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog, voor hen die niet zijn teruggekomen. Het joodse geloof kent voor zijn doden geen andere rustplaats dan begraven. Maar van bijna alle slachtoffers van de Holocaust is er niets van hun lichaam dat rest. Yad Vashem is de plaats waar hun gedachtenis plek krijgt, waar hun naam geschreven is. Wat de nazi's hen hebben aangedaan wordt in alle heftigheid in beelden en verhalen getoond. De architectuur van het gebouw geeft letterlijk richting aan de geschiedenis: door de diepten, en dan weer omhoog. De weg eindigt bij het uitzicht over het beloofde land. "Dát is de ultieme overwinning op de nazi's", zegt onze gids.

De situatie in het Midden Oosten is complex, en in veel opzichten tragisch. Drie wereldgodsdiensten wortelen er, verschillende volken betwisten het, de geschiedenis heeft het gebied belast, interventies hebben niet altijd geholpen en grondstoffen en water zijn zodanig oneerlijk verdeeld dat de onbalans alleen maar groter wordt. Het is niet alleen een probleem van de regio, dat is met de vluchtelingenstroom wel duidelijk geworden. Buitenland is binnenland geworden. Investeren in humanitaire opvang en perspectief creëren daar en houdbare vluchtelingenvoorzieningen in Nederland is de uitdaging waar we nu voor staan.

2 - 5 november 2015

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.