Stad, land & milieu

Goed rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA. Dat betekent dat wij steeds op zoek zijn naar een goede balans tussen het milieubelang en belangen op het gebied van bijvoorbeeld economie, werken, wonen of recreatie. Economische groei mag niet ten koste gaan van het milieu. Wij willen de belasting van het milieu niet afwentelen op toekomstige generaties of op ontwikkelingslanden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.