Werk & samenleving

Het CDA wil graag werken aan een samenleving waarin betrokkenheid van mensen en onderling vertrouwen centraal staan. Een samenleving waarin culturen en religies met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan. Gemeenschappelijke waarden en normen zijn daarbij heel belangrijk. Een leefbare buurt, een leefbare stad, een leefbaar land maken we samen. Wij verwachten van mensen dat ze daar actief en naar vermogen een bijdrage aan leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.