22 december 2016

CDA: Voorkom woningtekort onder ouderen en mensen met een beperking

Het CDA vindt dat woningen geschikt moeten zijn om ouderen en mensen met een beperking goed te huisvesten. Minister Blok van Wonen schrapt in het nieuwe Bouwbesluit de verplichting dat woningen moeten voldoen aan dit soort bruikbaarheidseisen. Het CDA wil dat voorkomen en heeft daarvoor een motie ingediend die ervoor zorgt dat de regels die nu gelden, opnieuw worden opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. De motie is in de Tweede Kamer aangenomen.
 
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Er zijn ook veel mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Er moeten daarom wel bruikbaarheidseisen worden gesteld aan woningen. Het schrappen van veel van die bruikbaarheidseisen kan leiden tot problemen, omdat er dan woningen gebouwd gaan worden waar ouderen en gehandicapten niet goed in kunnen wonen. Ook moeten bestaande woningen en gebouwen veel meer passend gemaakt worden voor iedereen.

CDA woordvoerder Erik Ronnes: “Het CDA is voorstander van deregulering, maar als we dit aan de markt overlaten dan zijn er straks geen woningen meer voor ouderen en mensen met een beperking. Voorschriften voor toegankelijkheid en bruikbaarheid moeten juist in stand blijven. Anders kunnen mensen met een rolstoel straks niet meer gebruik maken van het toilet, of überhaupt nog een woning in.”

Zo is straks bijvoorbeeld een balkon niet meer verplicht. Ook wordt de minimale afmeting van deuren en gangen geschrapt. Dat maakt het leven van zieken en ouderen die aan huis gekluisterd heel moeilijk. Ook een verplichte berging valt af. Een berging is belangrijk voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rollator en voor mensen met een (elektrische) fiets. Zo beperken we mensen met een beperking nog meer.
 
Ronnes: “We moeten ook niet vergeten dat Nederland het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties heeft ondertekend. Daarin staat onder meer dat mensen met een beperking recht hebben op zelfstandig wonen. Hier moeten wij ons aan houden, want het gevaar is te groot dat bij veel bouwprojecten aparte afspraken gemaakt moeten worden. Het resultaat daarvan staat niet vast.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.