11 oktober 2016

CDA: Er moet meer gebouwd worden

Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen, moet er meer op maat worden gebouwd voor verschillende doelgroepen. CDA woordvoerder Erik Ronnes: “Er moet zo gebouwd worden dat iedereen in Nederland, jong en oud, fatsoenlijk kan wonen.”

De woningmarkt zit nog steeds op slot. Er is nog geen einde aan de onzekerheid gekomen, die is eerder toegenomen. Je kunt er op wachten dat de bubbel binnenkort barst, en dat hebben we te danken aan dit kabinet, aldus Ronnes.

“We zien nog steeds lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de te hoge verhuurdersheffing. We zien veel te weinig huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, het zogenaamde middensegment. En nog steeds veel te veel, een half miljoen mensen, die met hun inkomen geen recht meer zouden hebben op een sociale huurwoning.

We zien dat starters in grote delen van het land het steeds moeilijker krijgen op de koopmarkt. En de hypotheekverlening is heel star is geworden. Maatwerk is er bijna niet meer. Voor mensen die buiten het standaardprofiel vallen, zijn er vaak geen opties. Daar waar woonlasten gelijk blijven of zelfs beter worden en de schuldpositie verbeterd, zou maatwerk geleverd moeten worden.”

Het kabinet heeft de kans laten lopen om de woningmarkt echt te hervormen. Er zijn wel een serie wetten behandeld, maar de echte slag is nog lang niet gemaakt. Het CDA wil daarom de nadruk leggen op marktconform huren en het stimuleren van het middensegment van de huursector. Randvoorwaarden daarbij zijn de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor mensen met lagere inkomens. Pas als de hervormingen van het woonbeleid gerealiseerd zijn, zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.