Ook kleine wijken en/of dorpen moeten betrokken worden bij de proeven om woningen aardgasvrij te maken. Daarvoor moeten de minimumgrens van 500 woningen per wijk en de maximumgrens van 20 wijken losgelaten worden. Dat staat in de motie die woordvoerder wonen Erik Ronnes gisteren heeft ingediend. De motie kan in elk geval rekenen op de steun van de overige regeringspartijen VVD, D66 en CU.
 
Het kabinet streeft ernaar om in 2018 nog 10.000 woningen aardgasvrij te maken door in circa 20 wijken pilots te starten. Ronnes: “Waarom die grens van 500 woningen? Leidt dat niet automatisch tot het afvallen van heel veel kleinere projecten? Alle dorpen in Nederland komen al niet meer in aanmerking want dit geld zal neerdalen in de grote gemeenten waar ook de grotere projecten zijn. Wat ons betreft gaat die grens naar beneden naar bijvoorbeeld 100. Wij zien het voordeel van de schaalgrootte en de grote stappen die je dan kunt maken, maar we zien ook nadelen. Het is niet representatief voor woningen in grote delen van ons land. Boekel in Brabant, een krimpgebied in Limburg, een mooie wijk in gemeente Barneveld of een prachtig dorp in Overijssel is toch wat anders dan de steden Rotterdam of Utrecht.”
 
De grootste groep woningen in Nederland zijn koopwoningen en de opgave om woningen te verduurzamen is daar het grootst. Maar ook buurthuizen, zorg-, onderwijs- en sportinstellingen zijn onderdeel van wijken. Daarom pleit Ronnes er in diezelfde motie voor om ook deze groep bij de pilots te betrekken.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.