14 juli 2016

CDA: verhuurdersheffing is nodig aan vervanging toe

Het CDA vindt de verhuurdersheffing een bot en omslachtig instrument, en zou het graag vervangen door een nieuw en beter instrument. Dat zei CDA woordvoerder Erik Ronnes tijdens een algemeen overleg over de woningmarkt. “We gaven al eerder aan dat corporaties en huurders niet als melkkoe moeten worden gezien. We vinden de huidige opbrengst te hoog, op korte termijn zullen we deze moeten matigen zodat corporaties weer meer kunnen investeren.” Een verlaging van de verhuurdersheffing moet wat het CDA betreft één op één rechtstreeks ten goede komen aan investeringen in de corporatiesector.
 
Via de verhuurdersheffing zou het scheef wonen tegen gegaan moeten worden. In de praktijk blijkt het vooral een middel om een gat in de begroting te vullen. Met geld dat grotendeels opgebracht moet worden door huurders, want corporaties schuiven de rekening grotendeels gewoon door naar deze groep.
 
Ronnes: “De verhuurdersheffing geeft verhuurders verkeerde prikkels. Denk aan de prikkel tot vermindering van het aantal sociale huurwoningen dat in hun bezit is. Dit kan door verkoop aan bewoners, het verhogen van de huur tot boven de liberalisatiegrens en door minder sociale huurwoningen te bouwen. Dat is een verkeerde prikkel, want er zijn juist meer woningen ’aan de onderkant’ nodig. Het aandeel van corporatiewoningen met een huur boven de liberalisatiegrens is in de periode 2010-2014 meer dan verdubbeld. Het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad van corporaties daalde juist. Terwijl het aantal huishoudens waarvoor sociale huurwoningen zijn bedoeld, steeg in die periode.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.