Op welke manier komt het CDA-gedachtegoed het beste tot uiting in de nieuwe Omgevingswet? Het antwoord op die vraag zoek ik in de vier uitgangspunten van het CDA, namelijk: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit. Daar kom ik zo op terug.

Vooropgesteld vind ik het als volksvertegenwoordiger belangrijk dat wetgeving resulteert in de samenleving die wij graag zien. Niet in de laatste plaats als het gaat om de inrichting van de fysieke ruimte op deze aarde. Meer dan ooit is rentmeesterschap prominent aanwezig geweest in die afweging. Het klimaatverdrag in Parijs schept verplichtingen die wij na willen komen. Maar ook de rechtsbescherming van mensen is een punt van aandacht. Aantasting van de leefomgeving kan ervoor zorgen dat er spanningen ontstaan, waarbij de balans moet worden bewaakt door publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. Daarbij moet de overheid ook opkomen voor diegenen die onvoldoende voor hun eigen belangen kunnen opkomen.

1. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Andersom krijgt de overheid het vertrouwen van de burger om te doen wat zij moet doen. Kortom: vertrouwen is belangrijk. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten. Men weet vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

2. Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen, geeft mensen zekerheid en is rechtvaardig. Maar ook is zij zorgzaam voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

3. Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties zet het CDA zich in voor natuur en cultuur. Deze hebben wij geërfd van onze (voor)ouders en in bruikleen van onze (klein)kinderen. Daarom kijken wij verder dan ons eigen belang en het hier en nu, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen alleen is niet voldoende. We hebben creativiteit en innovatie nodig om een betere samenleving achter te laten.

4. Solidariteit
Het CDA gelooft dat betrokken burgers de onderlinge verbondenheid versterken. Niet alleen betrokkenheid tussen generaties, maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. Daarbij garandeert de overheid een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Solidariteit en onderlinge verbondenheid zijn onmisbaar voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.