Platforms en websites die zich bezig houden met de toeristische verhuur van woningen, zoals Airbnb, moeten ook zelf medeaansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er regels worden overtreden. Daarbij kan het zowel gaan om het aanbieden van ongeregistreerde appartementen, als om de overlast of schade die de tijdelijke huurders kunnen veroorzaken. In Frankrijk gebeurt dit al, en CDA-woordvoerder woningmarkt Erik Ronnes zou graag zien dat dit ook in Nederland mogelijk wordt. Hij bepleitte dit woensdag tijdens een debat over de woningmarkt met minister Ollongren.

Ronnes: “Websites en platforms als Airbnb die bemiddelen bij tijdelijke verhuur van woningen. Die tijdelijke verhuur heeft negatieve neveneffecten op de openbare orde, denk aan de overlast in bijvoorbeeld Amsterdam of met vakantiehuizen in Zeeland, en het leidt tot oneerlijke concurrentie met de professionele hotelsector. Platforms die dit faciliteren moeten daarom ook zelf aangepakt kunnen worden. In Frankrijk gebeurt dit al, dit soort platforms zijn medeaansprakelijk voor verhuurders die de regels overtreden. Ook kan er voor ieder niet-geregistreerd appartement een boete worden opgelegd.”

Ronnes diende een motie in, waarin hij de regering verzoekt om die medeaansprakelijkheid mogelijk te maken. Hij wil dat de minister verder gaat dan de maatregelen die zij heeft aangekondigd in een brief hierover naar de Tweede Kamer van deze week. Dat gemeenten meer instrumenten in handen krijgen om te kunnen optreden is een goede zaak, maar wat Ronnes betreft zijn platforms zelf ook verantwoordelijk. Het voorstel van Erik Ronnes zal op een later moment tijdens een debat over de voorgestelde maatregelen van de minister opnieuw aan de orde komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.