Donderdag bepleitte Erik Ronnes, CDA-woordvoerder wonen, in een debat met minister Ollongren om sneller vergunningen te verlenen voor nieuwe woningen. Om het tekort aan woningen dat er nu bestaat in te halen, zal desnoods in het ‘groen’ worden gebouwd. Maar dan moeten eerst onnodige regels worden geschrapt.

Erik Ronnes: “In de Woonagenda wordt aangegeven dat tot 2025 per jaar 75.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd om in de  behoefte te voorzien. Maar we moeten constateren dat we achter de feiten aanlopen. En het is niet realistisch te veronderstellen dat we ál deze woningen binnenstedelijk bouwen. We moeten ook buiten de stedelijke agglomeraties bouwen, simpelweg omdat het niet anders kan. Het moet!”

Tijdens het debat stelde Ronnes daarom voor om de zogenaamde ‘ladder voor stedelijke verduurzaming’ voor wonen te schrappen. Deze ladder wordt toegepast bij alle ruimtelijke besluiten van enige omvang die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken. In de praktijk zorgt dat voor veel bureaucratie, procedures en gaat daardoor kostbare tijd verloren.

Erik Ronnes: “Er moeten sneller vergunningen worden verleend. De bemoeienis van provincies op detailniveau moet worden teruggebracht. Het CDA vindt het prima als de Ladder wordt gebruikt als afwegingskader voor provincies en gemeenten, maar het mag geen juridisch instrument zijn. Als een gemeente vandaag een locatie aanwijst, is de oplevering pas in 2028. Dat is drie kabinetten verder. Dat is toch een niet te verklaren situatie?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.