09 september 2016

Ronnes: Wet aanpak woonoverlast verdient steun

Deze week stond de Wet aanpak woonoverlast op de agenda van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is bedoeld om woonoverlast beter te kunnen bestrijden. Woonoverlast is een ernstig maatschappelijk probleem, en het CDA zal dit wetsvoorstel dan ook zeker steunen. Maar bij de behandeling van de wet heeft CDA woordvoerder Erik Ronnes nog wel wat kritische opmerkingen geplaatst.
 
De CDA-fractie wil ervoor waken dat de burgemeester wordt ingezet als politieagent bij allerhande huis-, tuin- en keukenakkefietjes. Dat gevaar is aanwezig, want in het wetsvoorstel kan de melding van één enkele bewoner er al toe leiden dat de burgemeester in actie moet komen. Ronnes: “De vraag is wat zwaarder moet wegen: volledige vrijheid en maatwerk bieden, of voorkomen dat de burgemeester soms te onpas wordt ingezet vanwege de onterechte grillen van een bewoner. De CDA-fractie snapt de keuze voor het eerste en gaat daar ook in mee, voor dit moment, maar zij waarschuwt wel voor de gevolgen van het tweede.” Het geblaf van honden kan heel vervelend zijn, en dat geldt ook voor een lawaaierige borrel in de buurt als je net wilt gaan slapen. De vraag is of in dit soort situaties optreden van de burgemeester nodig is. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid in dit soort situaties.
 
Ronnes vroeg zich ook af of het wetsvoorstel niet botst met een ander wetsvoorstel, de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht. “Zijn deze zaken — enerzijds een toename van mediation vanuit de gemeente en anderzijds het creëren van de mogelijkheid voor de burgers om de burgemeester in te schakelen om burenruzies met dwang te beslechten — niet strijdig met elkaar?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.