Op initiatief van CDA-Kamerlid Erik Ronnes wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd over de verduurzaming van particuliere woningen. Ronnes: ‘Om de doelstellingen in het klimaatverdrag van Parijs te kunnen halen moet er nog veel werk worden verzet. Ook de particuliere woningbezitter zal daarbij betrokken moeten worden. Corporaties kunnen door hun schaalgrootte een goede bijdrage leveren, maar voor de particulier is dit nog niet vanzelfsprekend.’ 

Mogelijke deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn organisaties als Vereniging Eigen Huis, Vereniging Nederlandse Gemeenten, installatiebedrijven, producenten van apparatuur, Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie en hypotheekverleners, die in twee blokken hun verhaal kunnen doen. Het definitieve programma volgt nog. Naar verwachting vindt het rondetafelgesprek in de tweede helft van april plaats.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.