24 februari 2017

VvE Belang blij met amendement Ronnes

Op 21 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de ‘Wet verbetering verenigingen van eigenaars’ (Wvvve). Deze wet is een essentiële stap om verkrotting van appartementen tegen te gaan. Maar ook om het functioneren van VvE’s te verbeteren. In de wet wordt een norm gesteld voor alle VvE’s in Nederland wat zij minimaal jaarlijks dienen te reserveren voor toekomstig groot onderhoud. 

VvE Belang, de grootste belangenbehartiger voor VvE’s in Nederland, is met name blij met het amendement van CDA Kamerlid Erik Ronnes. Door dit amendement zal het alleen binnen VvE’s voor woningen mogelijk zijn om te reserveren door middel van een storting op de bankrekening. Door direct op de rekening van de VvE te sparen komt de particuliere woningeigenaar minder snel voor onverwachte verassingen te staan in het geval van ongeplande en geplande werkzaamheden. De stichting vindt dat met deze belangrijke aanpassing in de wet het goed functioneren van het reservefonds voor woning VvE’s voldoende geborgd is.

Een VvE is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds, hetgeen niet betekent dat zij niet op een andere wijze moeten reserveren. Voor commerciële VvE’s (bijvoorbeeld winkel VvE’s of woningcomplexen die voor 100% in handen zijn van grooteigenaars) wordt de afgifte van bankgaranties aan het reservefonds wel mogelijk gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.