Er is een flink tekort aan woningen in Nederland. En door deze schaarste rijzen de huizenprijzen de pan uit, vooral in de grote steden. Veel starters, gezinnen en ouderen hebben het nakijken en kunnen geen woning vinden voor een fatsoenlijke prijs. Volgens het CDA gaat het ondanks alle goede bedoelingen van het kabinet niet snel genoeg met de woningbouw, en moet minister Ollongren in actie komen waar bouwprojecten spaak lopen.

Daarom heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes donderdag tijdens een debat over de bouwopgave samen met de VVD twee moties ingediend.  De eerste motie roept de minister op om  gebruik te maken van haar doorzettingsmacht waar nodig, in de vorm van een aanwijzing. Ronnes wijst daarbij specifiek naar de gemeente Utrecht, dat kiest voor een gebied met zonneweides in plaats van woningbouw. De woondeal die de minister deze week met Utrecht heeft gesloten is een stap in de goede richting, maar in de ogen van het CDA echt te weinig.

Leg die panelen er desnoods bovenop
Ronnes: “Het is echt onbestaanbaar als een links college in Utrecht de voorkeur geeft aan zonneweides, in plaats van nieuwbouw. Mensen hebben nú een dak boven hun hoofd nodig, dat tegelijkertijd betaalbaar is. Leg die panelen er desnoods bovenop. Regeren is vooruitzien, en zeker als het water ons nu al aan de lippen staat als het gaat om voldoende woningen.”

Het voorbeeld van Erik Ronnes gaat over de locatie Rijnenburg bij Utrecht. Al vele jaren wordt er gesproken over een nieuwe grote bouwlocatie voor de stad Utrecht. Tot 2024 zijn er namelijk zo’n 29.000 nieuwe woningen gepland, terwijl er behoefte is aan 49.000 woningen. Maar in plaats van dit gat te vullen, kwam Utrecht onlangs met een visie voor het gebied: de komende 15 jaar moet het een gebied worden voor zonneweides en windmolens. Daarom willen CDA en VVD dat de minister zo nodig het zwaarste middel gebruikt, namelijk een aanwijzing voor de stad Utrecht.

Meldpunt voor ‘haperende bouwprojecten’
In de praktijk zijn er veel projectontwikkelaars die wel wíllen bouwen, maar het simpelweg niet kunnen door tegenwerking van lokale overheden. Daarom diende Erik Ronnes samen met de VVD een motie in over het inrichten van een Meldpunt Bouwplannen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ondernemers terecht kunnen met klachten. Op die manier worden knelpunten sneller duidelijk, en kan de minister ingrijpen waar nodig.

Ronnes: “Ik verwacht van gemeenten dat zij alles op alles zetten om bouwprojecten de ruimte te geven. Toch hoor ik nog te vaak dat ondernemers worden tegengewerkt en afhaken, bijvoorbeeld door de vele en hoge eisen die gemeenten stellen. Dat moet echt anders. Mensen hebben nú een woning nodig. ”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.