15 januari 2020

CDA: Green Deal is ambitie met een business case

Het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg met een brede meerderheid de resolutie over de Green Deal-plannen aangenomen. Esther de Lange (CDA) was namens de EVP-fractie hoofdonderhandelaar over deze tekst. Ze is voorzichtig optimistisch over het resultaat. 

"Het is onze morele plicht om een schone planeet achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen en dat kunnen we alleen als Europa samen doen. Alleen zo zorgen we voor een gelijk speelveld en bestaanszekerheid – voor gezinnen, ondernemers en de agrarische familie- en gezinsbedrijven," vindt De Lange. "Het Europees Parlement spreekt zich vandaag uit voor een gebalanceerd klimaatpakket met realistische doelstellingen. Hiermee geven we iedereen de kans om mee te komen, ook die regio's in Europa waar nog steeds tienduizenden gezinnen voor hun inkomen afhankelijk zijn van kolen. Laten we de harde lessen van de mijnsluitingen nu gebruiken om heel Europa vooruit te helpen. De Green Deal werkt namelijk alleen als het kansen oplevert, voor banen zorgt en mensen er de vruchten van plukken. Bij deze ambitie hoort een business case, anders komen we nergens."

De definitieve doelstellingen zullen pas na de zomer worden vastgesteld. De Lange: "Deze tijd is nodig om een grondige effectbeoordeling te laten plaatsvinden waarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid van alle klimaatplannen tegen het licht worden gehouden. Want laat het helder zijn: nieuwe prioriteiten betekenen geen nieuw geld. De Commissie moet eerst in haar bestaande begroting op zoek naar dekking voor deze extra uitgaven voor ze bij de Nederlandse belastingbetaler komt aankloppen." 

Collega Tom Berendsen, namens het CDA woordvoerder voor Cohesiebeleid, Industrie en Energie, vult aan: "Het klimaatbeleid biedt kansen, maar alleen als het hand in hand gaat met goed industriebeleid. Zo trekken we de nodige private investeringen aan. Bedrijven en banen moeten we in Europa houden, zodat we hier uitstoot niet alleen op papier maar ook in de praktijk verminderen. Tegelijkertijd profiteren we dan van de kansen die de nieuwe technologieën ook voor onze bedrijven en economie kunnen opleveren." Ook benadrukt Berendsen het belang van een duidelijke verantwoording van de fondsen die worden ingezet voor de Green Deal: "de ervaring leert dat het belangrijk is een strenge controle, verantwoording en effectieve besteding op deze fondsen te hebben."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.