14 november 2018

EP stemt over aanbevelingen Terrrorismebestrijding

De bijzondere commissie Terrorismebestrijding heeft gisteravond laat gestemd over haar aanbevelingen aan de Europese Commissie. Vicevoorzitter Jeroen Lenaers en CDA-woordvoerder veiligheid: "Ik ben tevreden met het resultaat van de commissie. We hebben veel input van experts en vanuit de samenleving mogen ontvangen en weten te bundelen tot een pakket aan maatregelen en aanbevelingen. Veel zaken gaan ondertussen goed maar het moet meer geharmoniseerd worden wil het echt effectief zijn. Neem bijvoorbeeld het beleid tegen haatpredikers. Elke lidstaat doet daar wel iets mee, maar een EU-watchlist aanleggen voorkomt dat een prediker de grens oversteekt en daar dezelfde problemen veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor het sluiten van gebedshuizen die radicalisering aanwakkeren, daar mag geen verschil bestaan in beleid tussen de lidstaten."

De bijzondere commissie werd op 7 juli 2017 ingesteld en belast met de opdracht het antiterrorismebeleid van de Europese Unie en de lidstaten door te lichten. De talrijke aanslagen in Europa toonden aan dat terroristen in veel gevallen al ergens in Europa op de radar stonden, maar desondanks toch toe konden slaan. De commissie doet nu ruim honderd aanbevelingen op een veelvoud aan onderwerpen zoals gegevensuitwisseling, terrorismefinanciering, bestrijden van radicalisering en slachtofferhulp om Europese terrorismebestrijding beter vorm te geven.

 

Belangrijk punt uit het rapport is het verschil in de bewaringstermijnen van informatie die bruikbaar kan zijn voor politie- en justitiediensten zoals telecommunicatiegegevens. “De Europese Unie kent nu 28 verschillende regimes en dat leidt tot onduidelijkheid en onvermogen in het effectief aanpakken van zware criminaliteit en terrorisme. Vaak zijn deze gegevens juist in een later stadium van grote waarde om de betrokkenheid van personen bij ernstige misdrijven aan te tonen. We verzoeken de Europese Commissie dan ook met klem om met nieuwe dataretentiewetgeving te komen die het oordeel van het hof dit keer wel kan doorstaan,” zegt Lenaers.

“Met een deel van de conclusies is de Europese Commissie ondertussen al aan de haal gegaan en dat is maar goed ook. Zeker op het gebied van het moderniseren van Europese datasystemen en het verbeteren van gegevensuitwisseling tussen lidstaten is er geen tijd te verliezen. Deze ingrepen kosten tijd en kunnen niet vroeg genoeg beginnen,” aldus Lenaers.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.