05 november 2019

Esther de Lange (CDA) bezoekt EU-buitengrenzen in Bulgarije

Op uitnodiging van de Bulgaarse Premier Borisov en zijn minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov heeft Europarlementariër Esther de Lange (CDA) afgelopen weekend een werkbezoek afgelegd aan het zuidelijke grensgebied van Bulgarije om te bekijken welke maatregelen er genomen worden om de bewaking van de EU-buitengrenzen te garanderen.

De Lange: "Grenzend aan Turkije, Griekenland, Macedonië en Servië speelt Bulgarije een sleutelrol bij het beschermen van onze buitengrenzen. Bulgarije staat in de frontlinie als het gaat om het controleren van migratiestromen en het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit uit derde landen. Het land investeerde flink in de bescherming van onze gemeenschappelijke buitengrens en zette belangrijke stappen richting de Schengenzone. Het verbeteren van de Europese grensbewaking is een prioriteit voor het CDA en ik wil dus aan een van onze buitengrenzen zien hoe Europees beleid zich naar de praktijk vertaalt en hoe we ons klaar kunnen maken voor uitdagingen die in de toekomst op ons af komen. Daarbij vind ik het belangrijk om juist nu de Turkse President Erdogan dreigt de Europese migratieafspraken door de shredder te halen de autoriteiten ter plaatse te spreken."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.