13 maart 2019

EU kan illegale migratie niet aanpakken zonder flexibele financiering

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over het budget voor het asiel- en migratiefonds (AMF) na 2020. De Europese Commissie stelde voor om het budget voor het nieuwe asiel- en migratiefonds (2021-2027) 2,6 keer te verhogen vergeleken met het huidige fonds. Echter, de effectiviteit en efficiëntie van dit fonds zal worden ondermijnd door voorgestelde wijzigingen van linkse partijen.

Jeroen Lenaers (CDA): “Ik ben het oneens met de plannen van linkse partijen om het budget voor samenwerking met derde landen tot maximaal 5% te beperken. We hebben een flexibel fonds nodig om in te kunnen spelen op toekomstige migratieontwikkelingen. Samenwerking met doorreislanden en landen van herkomst kan een belangrijke rol spelen om tot een oplossing te komen. Onder het huidige fonds (2014-2020) wordt aan samenwerking met derde landen al veel meer geld uitgegeven. In de aangenomen tekst worden juist de maatregelen die echt kunnen bijdragen aan een oplossing mogelijk verlamd, ik vind dat zeer onverantwoord.

Het fonds zal gebruikt worden om maatregelen te steunen op het gebied van asiel, legale migratie, integratie, tegengaan van illegale migratie en verbeteren van terugkeer, en het verhogen van solidariteit tussen de lidstaten. Lenaers heeft echter kritiek dat de balans zoek lijkt door alleen te focussen op legale migratie en daarbij de aanpak van illegale migratie en verbetering van terugkeerbeleid uit het oog te verliezen.

“Als christendemocraten hebben we altijd vooraan gestaan bij de discussie over meer geld voor veiligheid, grensbewaking en de aanpak van mensensmokkelaars. Daarom hebben we ook onze steun uitgesproken voor een sterke verhoging van de fondsen voor grensbewaking, veiligheid en asiel- en migratiebeleid. Echter, één van de grote uitdagingen waar de EU momenteel voor staat, is het verbeteren van de terugkeer van illegale migranten naar het land van herkomst. Momenteel keert slechts minder dan 40% van de mensen die geen recht hebben om in de EU te blijven, terug naar het land van herkomst.” De EU moet bescherming bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld, maar helaas is het juist die groep die het meest geraakt wordt door falend terugkeerbeleid van illegale migranten. Het terugkeerpercentage moet dus omhoog.” aldus Lenaers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.