12 februari 2020

Handelsakkoord Vietnam belangrijk signaal tegen protectionisme

Het Europees Parlement heeft vandaag met ingestemd met een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam. De overeenkomst is het meest ambitieuze handels- en investeringsakkoord ooit met een ontwikkelingsland en vormt een belangrijke opstap voor westerse handel met Zuidoost-Azië. “De vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomsten met Vietnam vormen een belangrijk signaal in deze tijden van protectionisme, WTO-crisis en ernstige bekoeling van internationale handelsbetrekkingen,” benadrukt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, lid van de parlementscommissie voor internationale handel. Als schaduwrapporteur en medeonderhandelaar loodste Schreijer-Pierik het handelsakkoord begin december al door de visserijcommissie van het EP.

Het Nederlandse bedrijfsleven vormt de grootste EU-investeerder in de Vietnamese economie. Ons land zal op het gebied van export (machinebouw, zuivel, dranken), doorvoer en transport enorm profiteren van het akkoord.  De EU-export zal er tot 2035 met liefst 8 miljard euro door toenemen. De uitvoer vanuit Nederland naar Vietnam nam tussen 2016 en 2018 met 24 % toe. “Er gaat nu al voor meer dan 200 miljoen aan Nederlandse landbouw- en levensmiddelenexport naar Vietnam. Voor deze export komen met dit akkoord verdere kansen, nu ook beschermde geografische aanduidingen als Hollandse Goudakaas worden erkend door Vietnam,” zegt Schreijer-Pierik. “De toegang van Vietnamese producten tot de EU-markt blijft ter bescherming van gevoelige sectoren beperkt. Vietnamese exportproducten moeten eerst aan alle EU-producteisen voldoen, met name op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid.”

Tegelijkertijd erkent Schreijer-Pierik dat het akkoord om meer gaat dan om handel en economie. De mensenrechten in het land zullen volgens haar stap voor stap verbeteren door nauwere handelsbetrekkingen. “Vietnam heeft onder druk van het Europees Parlement al flinke vooruitgang geboekt op het gebied van mensen- en werknemersrechten. Kinderarbeid is nog tijdens de onderhandelingen hard aangepakt. Toch zal het land verdere stappen moeten blijven zetten, ook bij de strijd tegen illegale visserij,” aldus Schreijer. Voor het eerst in de geschiedenis zullen de tenuitvoerlegging van een handelsverdrag en de voorwaarden op de voet worden gemonitord door een gezamenlijke parlementaire assemblée van Europarlementsleden en Vietnamese nationale vergadering. “De mensenrechten en persoonlijke vrijheden zullen op die manier juist door de hechtere handelsbetrekkingen verbeteren”, voorspelt de CDA-politica. “Handelscontinuïteit zal steeds belangrijker worden voor de machthebbers. Een sleutelpositie voor Europese bedrijven, een internationale politieke dialoog met de gehele Vietnamese samenleving en de grotere EU-aanwezigheid zullen hervormingen in Vietnam bevorderen. Ook zijn er mogelijkheden tot maatregelen indien het land zijn verplichtingen niet zou nakomen.” Het door andere politieke fracties geëiste uitstel van de goedkeuring was voor de CDA-politica geen optie. “Zonder deze overeenkomst drijven we Vietnam volledig in de armen van communistisch China. Dat moet Europa voorkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.