20 mei 2020

Internationaal onderzoek toont aan pulsvisserij beter voor milieu en ecologie

Vandaag komt de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) met een glashelder advies aangaande de duurzaamheid van pulsvisserij. Dit is gebaseerd op het eindrapport van een internationaal vierjarig wetenschappelijk onderzoeksproject naar de ecologische effecten van de pulsvisserij. De resultaten van het onderzoek geven een grondige onderbouwing dat pulsvisserij wetenschappelijk aantoonbaar beter voor het milieu is. “De uitkomst van dit onderzoek is goed nieuws voor iedereen die een hart heeft voor de Nederlandse vissers. Ik verwacht dat de Europese Commisie nu direct handelt en de achterhaalde huidige wetgeving spoedig herziet,” aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik

De pulskor levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de realisering van de doelstellingen van het Europese visserijbeleid middels de vermindering van teruggeworpen vis en bodemberoering, maar ook aan de Parijs-doelstellingen door vermindering van de CO2-uitstoot. Schreijer-Pierik: “Vanwege de grote milieuvoordelen, voor verder wetenschappelijk onderzoek op grotere schaal en om de uit het onderzoek naar voren komende nadelen te kunnen minimaliseren, is het van belang om de Nederlandse kottervloot onder wetenschappelijk protocol verder te laten vissen met de pulskor. Daarom moeten het ministerie van LNV en de Europese Commissie nu aan de slag. Het CDA zal hier continu op blijven wijzen - wij laten de pulskor niet kielhalen.”

Een monsterverbond van milieuclubs en enkele grote bedrijven leidde het verzet tegen pulsvisserij in 2019. Als gevolg van deze goed georganiseerde gelegenheidscoalitie wordt de pulskor in de EU vanaf juli 2021 verboden. Het CDA zal zich inzetten voor een snelle herziening van deze wetgeving en de Commissie te vragen terug te komen op haar schreden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.