Grensregio's

  • In grensregio’s moet er ingezet worden op betere samenwerking tussen lidstaten, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid zodat wonen en werken over de grens makkelijker wordt.
  • Dit kan bijvoorbeeld door het toetsen van de effecten van verschillen in regelgeving op mensen in grensgebieden: de grenseffectentoets.
  • Europol, Interpol en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten gaan samenwerken in onderzoekteams om zware drugscriminaliteit, met name in de grensregio's, te bestrijden
  • Buurtaal onderwijs moet gestimuleerd worden door de EU om werken over de grens makkelijker te maken voor jongeren in grensregio´s
  • We willen dat er structurele samenwerking komt op het gebied van de bestrijding van zware drugscriminaliteit, zodat dit doeltreffender kan worden aangepakt. Dit is met name van belang voor de grensregio's

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.