Migratie

 • Het beheersen van de migratiestromen vraagt om een nieuwe aanpak waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen economische migranten en vluchtelingen
 • Voor het CDA staat voorop dat mensen in nood, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, altijd geholpen moeten worden
 • Een eenduidige Europese standpuntbepaling van veilige en onveilige landen is van groot belang om illegale immigratie tegen te gaan
 • Het CDA wil meer bevoegdheden, materieel en personeel voor de Europese grens- en kustwacht. Zeker 10.000 extra manschappen zijn nodig
 • Lidstaten zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de Europese buitengrens, maar Europa moet kunnen ingrijpen als een lidstaat weigert om de hulp van de Europese grens- en kustwacht in te roepen en daarmee de controle van de buitengrens in gevaar brengt. Het niet accepteren van hulp kan er in het uiterste geval toe leiden dat de lidstaat in kwestie (tijdelijk) uit de Schengenzone wordt gezet
 • We willen een einde maken aan gevaarlijke smokkelroutes. Echte vluchtelingen moeten via een veilige route naar een veilige plek kunnen komen
 • Daarom moeten we in meer landen in Afrika goede opvangcentra inrichten, waar snel duidelijk wordt wie daadwerkelijk recht heeft op asiel en wie niet
 • Migranten die op zee worden gered moeten op grond van internationale normen en afspraken
  naar de dichtstbijzijnde veilige haven worden gebracht, ook wanneer die haven in het noorden van Afrika ligt. Dit doorbreekt meteen het perverse en levensgevaarlijke business model van de mensensmokkelaars
 • Voor vluchtelingen die ook in de regio niet de bescherming kunnen krijgen die ze nodig hebben, willen we via internationale hervestigingsprogramma’s een veilige route naar een veilige plek bieden
 • Wij willen samen met de landen waar de criminelen die mensen smokkelen actief zijn inzetten op een veel zwaardere aanpak, opsporing en vervolging. Dat kan ook in Europa zijn
 • Wij willen in toekomstige noodsituaties naar een verplichte gelijkmatige herverdeling van asielzoekers die een reële kans hebben op het verkrijgen van asiel. Wanneer lidstaten geen vluchtelingen op willen nemen, moet dit consequenties hebben. Aan deze landen worden dan geen Europese fondsen meer verstrekt
 • Er moet een snel en efficiënt Europees asielbeleid komen waarin  gelijke asielprocedures in heel Europa gelden. Zo kan ook een einde worden gemaakt aan het zogenaamde ‘asielshoppen’
 • Misbruik van asielprocedures moet worden bestraft door snellere uitzetting
 • Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken moet uitgroeien tot een volwaardig agentschap dat lidstaten in nood ondersteunt bij de uitvoering van asielprocedures en het nemen van terugkeerbesluiten
 • Wij vinden dat de Europese asieldatabank uitgebreid moet worden en we blijven hameren op het slim inzetten van nieuwe technologische toepassingen. Dit voorkomt fraude en zorgt ervoor dat terreurverdachten die terugkeren naar Europa eerder worden herkend
 • Het vluchtelingenverdrag moet worden gemoderniseerd met internationale afspraken voor meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders
 • Duurzame investeringen in Afrikaanse landen en afspraken met landen op de migratieroutes zijn noodzakelijk om de grondoorzaken van  migratie aan te pakken.
 • Als onderdeel van de hulp en samenwerking willen wij dat Europa ook afspraken maakt met alle landen langs de migratieroutes op het Afrikaanse continent. Die afspraken moeten gaan over efficiëntere grensbewaking, het opzetten van goede opvangcentra in de regio en de strijd tegen mensenhandel en smokkel. Bij deze afspraken geldt het principe van more for more.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.