Lambert van Nistelrooij werd op 5 maart 1953 geboren in Nuland en is gehuwd en vader van twee dochters en twee zonen. Hij studeerde cum laude af als sociaal geograaf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een periode voor de klas en banen bij onder meer de Provincie Gelderland en land- en tuinbouworganisatie NCB, koos Lambert voor een politieke carrière. Als 24-jarige begonnen in de gemeenteraad, stapte hij in 1982 over naar de Brabantse Statenfractie van het CDA. Sinds 1991 was hij lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.
In mijn taak als portefeuillehouder internationalisering heeft hij de provincie in Brussel en Straatsburg op de kaart gezet.

In 2004 werd Lambert voor het eerst verkozen in het Europees Parlement als lid van de EVP/CDA-fractie. In 2009 werd hij herverkozen met grofweg het dubbele aantal stemmen: 41.846. Tevens werd hij in Juni 2014 nogmaals herkozen als Europarlemenatiër, ditmaal met 33.753 voorkeursstemmen.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.