Wim van de Camp (62) is geboren in het Brabantse Oss. Na zijn studie op de Hogere Landbouwschool voor Tropische Landbouw te Deventer en de studie Rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd Wim juridisch medewerker bij de VNG. Al op jonge leeftijd werd hij lid van de jongerenorganisatie van de KVP. In 1978 werd hij daar voorzitter. Dat bleef hij tot 1981. Daarna werd hij vicevoorzitter van het CDJA, . Na de fusie op 11 oktober 1980 trad Wim toe tot het landelijk CDA-partijbestuur. Hij bleef lid van dat bestuur tot 1986. 

Wim werd kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer bij de verkiezingen van mei 1986. Daar werd hij verkozen, aanvankelijk met de portefeuille onderwijs. Later werd hij vooraanstaand justitie-woordvoerder. Op dit terrein ontpopte hij zich als een belangrijk strijder tegen criminaliteit. Hij schreef in 1998 de notitie ‘Grenzen stellen, kansen bieden’, waarin hij een krachtig pleidooi hield tegen het gedoog-beleid. In 1999 diende hij een wetsvoorstel in voor preventief fouilleren. Dit wetsvoorstel werd door de Kamer aanvaard. Het preventief fouilleren bleek een krachtig middel in het voorkomen van criminaliteit.

Tussen 2009 en 2014 was Wim als delegatieleider van het CDA en lid van de Europese Volkspartij (EVP) werkzaam in het Europees Parlement.  In het Parlement hield hij zich in de periode 2009-2014 voornamelijk bezig met Justitie en Interne Markt.

Na de verkiezingen van mei 2014 heeft Wim zich toegelegd op andere portefeuilles, namelijk Vervoer & Toerisme, Internationale Handel en Begrotingscontrole.

Wim is contactpersoon voor de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.