Circulaire economie - spullen hergebruiken en afval vermijden

Ons afval is meegegroeid met onze welvaart. Omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn en onze wereld in sneltreinvaart vervuilt, moeten we de afvalproductie verminderen. Het afval dat we niet kunnen voorkomen, moet zo veel mogelijk hergebruikt worden. Dat is de reden waarom het CDA zich heeft ingezet voor efficiënter en effectiever afvalbeheer en een ‘circulaire economie’. Deze circulaire economie richt zich op het verlengen van de levenscyclus van een product.

Betere, duurzame ontwerpen maken het gemakkelijker om oude producten te repareren of te recyclen. Producten kunnen zo langer worden gebruikt en beter afvalbeheer helpt om verspilling tegen te gaan. Dit biedt veel voordelen als het gaat om milieubescherming, gezondheid en economie. We hebben de eerste wetgevende projecten voor beter afvalbeheer geïnitieerd en hogere eisen gesteld aan biobrandstoffen en palmolie. Ook hebben we maatregelen gesteund om eenmalig gebruik plastic te verbannen en in te zetten op afbreekbaar plastic.

“Een van de EU-initiatieven is BioCannDo, opgestart in 2016. Dit door de EU geïnitieerde project wil op een heldere manier de mogelijkheden van de “biobased economie in alle EU-regio’s overbrengen. Dat is hard nodig, want we mogen we niet vergeten dat Europa als continent sterk afhankelijk is van grondstoffen uit derde landen. Hiermee geven we vorm aan de ommezwaai naar een duurzamere, groenere manier van leven.“ - Lambert van Nistelrooij

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.