Europa van de middenklasse

Vrijstellingen voor mkb

Onderzoek impact op mkb

Betere kredietverlening

Er zijn meer dan een miljoen midden- en kleinbedrijven (mkb) in Nederland. Deze bedrijven zijn de groeimotor van ons land. Om de concurrentie met landen buiten Europa aan te kunnen moeten EU-volksvertegenwoordigers positieve prikkels creëren voor deze bedrijven en onnodige bureaucratie vermijden. Het CDA heeft daarom bij alle nieuwe wetgeving in het Europees Parlement de belangen van de middenklasse in het oog gehouden en met succes:

- Bij alle nieuwe Europese wetgevingsvoorstellen wordt nu onderzoek gedaan naar de impact hiervan op het mkb

- Vrijstelling van de Europese emissiehandel voor bedrijven met een CO2-uitstoot van maximaal 2.500 ton

- Betere regelingen voor het mkb bij kredietverlening

- Uitzonderingen voor complexe rapportageverplichtingen voor het mkb

Ook heeft het CDA gewerkt aan nieuwe wetgeving die zorgt dat muzikanten, journalisten en uitgevers een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk. Eerder verdienden grote internetplatforms vaak grote sommen geld aan dit materiaal, terwijl zij niet financieel bijdragen aan het maken ervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.