Close-Up Of Netherlands Flag On Military Uniform

Betere defensiesamenwerking

Betere defensiesamenwerking

Cyberaanvallen tegengegaan

Speciale positie mkb

Er is veel gebeurd in de wereld sinds 2014. Op het wereldtoneel laten landen als Rusland en China vaker hun tanden zien en zijn bondgenoten, zoals de Verenigde Staten, onvoorspelbaarder geworden. Europa moet daarom ook op zichzelf kunnen bouwen. De afgelopen vijf jaar hebben we dan ook hard gewerkt om inwoners van de Europese Unie te beschermen tegen dreigingen van buitenaf.

Door samen te werken bij de aanschaf en ontwikkeling van defensiemateriaal, militaire trainingen en onderzoek, zijn de ministeries van defensie van de verschillende lidstaten vaak goedkoper uit én doen zij meer kennis op door de ervaring van hun collega´s. Ook wordt er meer samengewerkt om cyberaanvallen tegen te gaan

Er is een investeringsprogramma aangenomen dat de Europese defensie-industrie ondersteunt. Op initiatief van het CDA zijn er in dit programma speciale regelingen opgenomen voor het mkb.

“In Nederland bestaat de defensie-industrie voornamelijk uit mkb-bedrijven, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië waar de industrie wordt gedomineerd door grote multinationals. Om te voorkomen dat alleen de grote jongens uit deze landen in aanmerking komen voor deze fondsen is het ons gelukt om een financieringsbonus aangenomen te krijgen voor projecten waar mkb-bedrijven bij betrokken worden. Dit biedt kansen voor Nederland.” - Esther De Lange

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.