Betere gegevensbescherming

Hoog niveau gegevensbescherming

Bescherming voor mkb

Tegenwoordig zijn veel persoonlijke gegevens vereist voor onlinebestellingen, bioscoopreserveringen of abonnementen. U heeft de term ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) de afgelopen jaren vast voorbij horen komen. Deze belangrijke nieuwe wet die mede namens onze fractie is aangenomen, zorgt voor de bescherming van persoonlijke gegevens in de hele EU.

Het doel is om gebruikers de regie over hun persoonlijke gegevens terug te geven, deze veel beter te beschermen en de wetgeving werkbaar te maken voor het huidige digitale tijdperk (de oude wetgeving stamde uit 1995). Samen met de nieuwe AVG zijn er ook eisen gesteld aan het gebruik van gegevens voor politie- en justitiële doeleinden.

Naast een hoog niveau van gegevensbescherming, heeft het CDA ook voor vrijstellingen gezorgd die midden- en kleinbedrijven beschermen tegen onredelijke hoge eisen. Zo hoeft een klein bakker- of slagersbedrijf geen aparte medewerker aan te nemen voor gegevensbescherming.

De ‘AVG’ in het kort:

Misbruik van persoonsgegevens kan nu zwaar bestraft worden.

Het recht om te worden vergeten;

Verwerking van persoonsgegevens mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

Recht op ‘overdracht van gegevens’ (u kunt uw gegevens terugvragen over overplaatsen naar een andere serviceprovider);

Privacy-beleid moet in duidelijke en begrijpelijke taal. Er zijn zware straffen voor overtredingen (tot 4% van de jaaromzet in bedrijven);

De regels zijn van toepassing sinds 25 mei 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.