Gezondheid als prioriteit

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat alle medische hulpmiddelen - van hartkleppen tot pleisters en heupprotheses - veilig en betrouwbaar werken. Zoals een grootschalig journalistiek onderzoek naar misstanden in deze sector in 2018 ons helaas liet zien, gaat er nog veel te veel mis op dit gebied. Daarom heeft het CDA aangedrongen op nieuwe voorschriften die het toezicht en de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen verbeteren. Dit resulteerde in nieuwe wetgeving met verbeteringen voor het veilig gebruik van medische hulpmiddelen:

Onaangekondigde controles op fabrikanten van medische hulpmiddelen

Hulpmiddelen met een hoog risico, zoals implantaten, worden strenger gecontroleerd

Implantatiekaarten voor patiënten waarmee patiënten en artsen een geïmplanteerd product kunnen traceren

Klinisch bewijs van de veiligheid van het medische hulpmiddel door de fabrikant, vooral voor producten met een hoog risico

Fabrikanten worden verplicht gegevens te verzamelen over de prestaties van hulpmiddelen zodra deze op de markt zijn gebracht. 

Het CDA is de strijd aangegaan tegen de spookverhalen en misvattingen van vaccinatie bij kinderen. Omdat de humane en diergezondheid nauw verweven zijn, benadrukt het Europees Parlement op voorstel van het CDA ook het belang van preventieve vaccinatie van landbouw- en huisdieren, onder andere tegen Q-koorts.

Ook heeft het CDA een resolutie ingediend over de wereldwijde risico’s en aanpak van het Zika-virus, aandacht gevraagd voor een campagne voor het herkennen van hartfalen en de nadelige gezondheidseffecten van het klokverzetten op de Europese agenda gezet. Naar aanleiding van dit laatste initiatief wordt nu in verschillende landen serieus over dit onderwerp gesproken.

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste wat we hebben. En medicijnen moeten daarom betaalbaar en beschikbaar voor ons zijn. Ik heb me daarom al vroeg ingezet voor de lobby om het Europees Medicijnagentschap naar Amsterdam te halen en dat is gelukt! Dit is een mooie kans voor Nederland om voorop te lopen door samen met andere gelijkgestemde landen voordeligere prijzen voor medicijnen af te dwingen.” - Annie Schreijer-Pierik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.